Gedeputeerde Staten provincie Drenthe op werkbezoek in Emmen

Gepubliceerd op 12 november 2019

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe was vandaag op werkbezoek bij de rioolwaterzuivering Emmen voor een gesprek met het dagelijks bestuur van Vechtstromen.

Op deze plek maakt Vechtstromen het afvalwater van veel Drentse inwoners en bedrijven schoon. Drenthe en Vechtstromen werken op veel gebieden samen.

Met een overzichtskaart werden de vele projecten en initiatieven samen doorgenomen. Een terugblik op de tentoonstelling Panorama Nederland in Assen en de nominatie van de Emmense wijk Bargeres voor de prijs Panorama Lokaal vormde de basis voor een gesprek over hoe de partijen samen verder werken aan de grote opgaven in Drenthe. Denk bijvoorbeeld aan klimaat (droogte en incidentele wateroverlast), energietransitie en biodiversiteit.