Uitreiking boekje Klimaat Actieve Stad aan wethouder van Hengelo

Gepubliceerd op 25 november 2019

Binnen de regio Twente hebben de drie grote steden een gedeelde klimaatproblematiek. De stedelijke omgeving kent weinig groen en er is vooral verhard oppervlak. Door het veranderende klimaat krijgen we steeds vaker te maken met heftige buien in korte tijd. Maar door al die verharding komt het water moeilijk in de grond waardoor straten snel onder water komen te staan. Daarnaast zien we ook meer droge en hete zomers. In die periode hebben we vaak te maken met afnemende waterkwaliteit in de stad.

KlimaatActieve Stedenband Twente

Deze gedeelde problematiek was vijf jaar geleden reden om als steden Almelo, Hengelo, Enschede, ons waterschap en de provincie Overijssel het samenwerkingsverband KlimaatActieve Stedenband Twente (KAS (klimaat actieve stad) Twente) te starten. Met als doelen: samenwerking in het grootstedelijk watersysteem, vergroting van kennisuitwisseling en innovatief vermogen en versterking van de aandacht bij het rijk voor deze klimaatproblematiek in de Twentse steden.

We startten met het maken van een boekje, waarin we de klimaatproblematiek in de grote Twentse steden agendeerden en presenteerden welke klimaatprojecten op stapel stonden die bijdroegen aan oplossingen. Toenmalig staatssecretaris Mansveld heeft dit boekje destijds in ontvangst genomen.

Nu, vijf jaar later, levert de KlimaatActieve Stedenband een nieuw boekje op, met daarin de stand van zaken en een visie op de toekomst.

Uitreiking boekje

Op dinsdag 19 november heeft Hans van Agteren, db-lid van ons waterschap, het eerste exemplaar van het boekje en de poster van het project Klimaat Actieve Stad uitgereikt aan wethouder Mariska ten Heuw van de gemeente Hengelo. Het werken aan een water- en klimaatrobuust systeem in de stad gaat uiteraard gewoon door. Dit is past in de ambitie van het Deltaprogramma (waterprogramma van het Rijk om Nederland voor te bereiden op de klimaatwijzigingen) Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) waarin de ambitie is vastgelegd dat Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht. Projecten in het Watertorenpark, de Watertorenlaan, het Brouwerijterrein, de Gieskesstraat, het Welbionsterrein en Industrieplein zijn een paar prachtige voorbeelden van de samenwerking tussen Hengelo en waterschap Vechtstromen. Hengelo is met recht een Klimaat Actieve Stad.