Droogte op de hoge zandgronden nog niet overal voorbij na natte herfst

Gepubliceerd op 11 december 2019

Deze herfst is het bovengemiddeld nat geweest in ons beheergebied. Met als gevolg dat grondwaterstanden zich in grote delen van ons werkgebied goed hebben hersteld van de droogte van de afgelopen zomer. Maar nog niet overal is het grondwaterpeil weer op een normaal niveau voor de tijd van het jaar. Op de hoge zandgronden in ons gebied (Hondsrug, Oost-Twentse stuwwal en Sallandse Heuvelrug) zien we dat de grondwaterstanden lokaal nog achterblijven. Dit varieert van enkele centimeters tot enkele decimeters ten opzichte van wat normaal is voor de tijd van het jaar.

De kans is aanwezig dat de grondwaterstanden zich in het voorjaar van 2020 nog niet volledig hebben hersteld van de droogte van 2018 en 2019. Op de hoge zandgronden blijven we de komende tijd in ons beheer dan ook gericht op het vasthouden van water, zodat het grondwater zich verder kan aanvullen, mits dit geen wateroverlast tot gevolg heeft.

In ongeveer 40% van ons gebied kunnen we water aanvoeren vanuit IJssel en IJsselmeer. De afgelopen zomer hebben veel water aangevoerd om de gevolgen van de droogte tegen te gaan. Op de plekken waar we water kunnen aanvoeren, zijn de grondwaterstanden weer op een normaal niveau. Om die reden zijn we eind september/begin oktober gestopt met de aanvoer van water.

Veel neerslag tussen 1 september en 1 december

Het najaar van 2019 is in ons beheergebied aanmerkelijk natter geweest dan het najaar van 2018. In een gemiddeld jaar valt er in de periode van 1 september tot 1 december ongeveer 200 millimeter neerslag. Vorig jaar werd een droge zomer gevolgd door een droog najaar. Er viel toen tussen 1 september en 1 december slechts 100 millimeter Dit najaar is het juist erg nat geweest en is er 300 millimeter neerslag gevallen. Dat is 100 millimeter meer dan in een gemiddeld jaar en 200 millimeter meer dan in het najaar van 2018.

Droge sloten en volle beken

De droge zomer in combinatie met de vele neerslag van de afgelopen drie maanden, heeft op sommige plekken tot bijzondere omstandigheden geleid. Bijvoorbeeld in het stroomgebied van de Hagmolenbeek bij Beckum. De beek trad bijna buiten zijn oevers terwijl nabijgelegen sloten nog vrijwel droog stonden. De verklaring: de beek vulde zich met het vele regenwater, daar waar er nog nauwelijks sprake was van afvoer van grondwater richting de sloten.


Meer informatie