Impuls aan klimaatrobuuste projecten in zes gemeenten

Gepubliceerd op 19 december 2019

We gaan financieel bijdragen aan zes gemeentelijke projecten in ons werkgebied. De projecten richten zich op het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering. Bijdragen worden verstrekt aan projecten in de gemeenten Emmen, Wierden, Borne, Enschede, Losser en Hellendoorn. In totaal trekt Vechtstromen hier 750.000 euro voor uit.

Gezamenlijke ambitie krijgt invulling

Hans van Agteren, db-lid in het dagelijks bestuur van Vechtstromen, legt uit waarom we bijdragen aan de gemeentelijke projecten: “Vorig jaar hebben we gemeenten opgeroepen om projecten die helpen om in de bebouwde omgeving de gevolgen van klimaatverandering op te vangen, bij ons aan te dragen voor een financiële bijdrage. Met deze bijdrage willen we een impuls geven aan waterrobuuste steden waar extreem weer minder snel tot problemen leidt. Met de projecten in de gemeenten die nu op stapel staan, krijgt deze gezamenlijke ambitie concreet invulling.”

Projecten in zes gemeenten

We gaan bijdragen aan projecten in de gemeenten Emmen, Wierden, Borne, Enschede, Losser en Hellendoorn. Het gaat om de volgende projecten:

Gemeente Emmen, Veenoord

Op 10 juni is er in Veenoord een bui van 120 millimeter gevallen waardoor een mengsel van regenwater en rioolwater vanuit de riolering op straat en in woningen terechtkwam. Met bijvoorbeeld de aanleg van waterdoorlatende verharding voor wegen en parkeerplaatsen, meer groen in de openbare ruimte en in tuinen, het afkoppelen (het apart inzamelen van regenwater zodat dit niet meer op het vuilwaterriool wordt geloosd) van de regenafvoer van de riolering, de vervanging van 3,5 kilometer riool, wordt dit in de toekomst tegengegaan.

Gemeente Wierden, woonwijk Plan Oost

Om wateroverlast in de woonwijk Plan Oost tegen te gaan, gaat de gemeente een aantal maatregelen uitvoeren, waaronder het vergroenen van de omgeving, afkoppelen van regenafvoer van de riolering en de aanleg van wadi’s voor waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden). Dit gaat ook wateroverlast elders in Wierden tegen door overtollig water in de Wierdense Aa.

Gemeente Borne, Oude Hengeloseweg

Borne wil de wijk Wensink Zuid klimaatadaptief en waterrobuust inrichten. Het project Oude Hengeloseweg markeert de start. Er komt meer ruimte voor groen en regenwaterberging. Dit biedt bovendien verkoeling tijdens zomerse dagen.

Gemeente Enschede, Groene Linie Oldenzaalsestraat

Tijdens hevige regenval ontstaat wateroverlast in de Oldenzaalsestraat en de aanliggende straten. Met water op straat, drijvende putdeksels en water dat winkels binnenstroomt in het centrum. Er wordt hier een ondergrondse waterberging en een groene bovengrondse bergingszone aangelegd voor in totaal 7 miljoen liter water. Een deel van de bijdrage is bestemd voor bewustwording en communicatie om particulieren te stimuleren om op eigen grond maatregelen te nemen en zo bij te dragen aan de Groene Linie.

Gemeente Losser, Erve Boerrigter – Noordrand de Lutte

Maatregelen richten zich hier op het vergroten van de mogelijkheden om water te bergen. Dit heeft een positief effect op de afvoer richting de Dinkel. Regenwater wordt afgekoppeld van de riolering, zodat het rioolstelstel wordt ontlast. Daarnaast krijgt de dorpsrand een aantrekkelijkere inrichting door de combinatie van groen en waterberging. Dit vormt ook een buffer voor de waterafvoer naar de Dinkel.

Gemeente Hellendoorn, Stadsbeek de Brake – Nijverdal

Het centrum van Nijverdal kampt met wateroverlast als er hevige buien vallen. Daarom krijgt het centrum een andere inrichting, De Grotestraat krijgt inheemse beplanting en een waterafvoer- en bergingssysteem met een wadi die onlangs een Europese prijs won. Daarnaast wordt in dit project een oude beekloop door het centrum van Nijverdal in ere hersteld.