Weer minder muskus- en beverratten gevangen

Gepubliceerd op 21 januari 2020

In ons gebied is in 2019 het aantal gevangen muskus- en beverratten opnieuw gedaald. Dit is een teken dat we de populaties van beide invasieve exoten (niet inheemse planten en dieren) steeds beter onder controle krijgen. Vergeleken met 2018 daalde de vangst van muskusratten (knaagdier van 1,5-2 kg dat sinds de vorige eeur in Nederland voorkomt de oevers en dijken kan ondermijnen) van 3.191 naar 2.392, een daling van 25%. De vangst van beverratten daalde met 5%, van 198 in 2018 naar 188 in 2019.

Muskus- en beverratten worden gevangen omdat ze gangen en holen graven in dijken en oevers. Ze vormen daarmee een gevaar voor onze waterveiligheid. Het beheer van deze invasieve exoten (niet inheemse planten en dieren) is in ons land bij wet geregeld.
De sterk dalende populatie van de muskusrat in ons gebied, is een gevolg van grote inspanningen en de intensieve samenwerking van de vier waterschappen in Noordoost Nederland.

De beverrat (groot knaagdier (tot 10 kg) dat vanuit duitsland Nederland intrekt) wordt voornamelijk binnen de eerste 15 km van de Duitse grens gevangen. Hier voeren we onze poortwachtersfunctie dus goed uit..

Nederland muskusratvrij

In juni 2019 is tijdens een ledenvergadering van de unie van waterschappen besloten om de muskusrattenpopulatie in Nederland terug te dringen tot aan de grens. Met deze aanpak willen de waterschappen het binnenland van Nederland muskusratvrij krijgen. Het gaat ongeveer twaalf tot vijftien jaar duren om dat te bereiken. Om de terugkeer van de muskusratten (knaagdier van 1,5-2 kg dat sinds de vorige eeur in Nederland voorkomt de oevers en dijken kan ondermijnen) te voorkomen, zal controle op muskusratten in de grenswaterschappen ook in de toekomst noodzakelijk zijn. Deze poortwachtersfunctie geldt bij ons nu al voor de beverrat.

Muskusrattenvangst Vechtstromen

Jaar

2015

2016

2017

2018

2019

Aantal

3.828

4.320

3.635

3.191

2392

Percentage t.o.v. jaar ervoor

13%

-16%

-12%

-25%

Beverrattenvangst**

Jaar

2015

2016

2017

2018

2019

Aantal

146

325

194

198

188

Percentage t.o.v. jaar ervoor

123%

-40%

2%

-5%

** Het aantal gevangen beverratten blijft de afgelopen jaren stabiel. Als grenswaterschap levert Vechtstromen een grote inspanning om er voor te zorgen dat de beverrat vanuit Duitsland niet verder ons land in trekt.


Groene Oosten op pad met rattenvangers

Groene oosten muskusrattenbestrijding