Watergraaf Stefan Kuks voorgedragen voor herbenoeming

Gepubliceerd op 12 februari 2020

Stefan Kuks is op woensdag 12 februari unaniem door het algemeen bestuur voorgedragen om herbenoemd te worden voor een tweede termijn als watergraaf van waterschap Vechtstromen. De uiteindelijke benoeming van de watergraaf vindt plaats bij Koninklijk besluit.

Kuks is sinds 1 januari 2014 watergraaf van het waterschap Vechtstromen. Daarvoor was hij zes jaar watergraaf van het waterschap Regge en Dinkel in Twente. Landelijk is hij daarnaast voorzitter van het Deltaprogramma (waterprogramma van het Rijk om Nederland voor te bereiden op de klimaatwijzigingen) Ruimtelijke Adaptatie. Dat gaat over ruimtelijke aanpassing van Nederland aan extreem weer, zoals hoosbuien, hitte en droogte door klimaatverandering. Stefan Kuks is ook hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit Twente. Hij woont in Enschede.

Voordracht voor herbenoeming

De vertrouwenscommissie die de voordracht voor herbenoeming heeft opgesteld, is van oordeel dat Stefan Kuks de juiste bestuurder is om het waterschap ook de komende zes jaar te leiden en waar nodig te vernieuwen en te inspireren bij de opgaven waarvoor het waterschap zich ziet gesteld zoals klimaat, duurzaamheid en waterkwaliteit. De vertrouwenscommissie, onder leiding van algemeen bestuurslid Harrie Alberts, vindt ook dat Kuks de afgelopen zes jaar goed heeft gefunctioneerd en zijn brede landelijke netwerk goed heeft ingezet voor de positionering van het waterschap in Oost Nederland. Verder heeft hij het bestuur geholpen haar eigen werkwijze te vernieuwen. De commissie ziet hem graag doorgaan in die rol.

Vervolg van de procedure

Het algemeen bestuur van Vechtstromen stuurt de aanbeveling aan Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel met het verzoek de voordracht met een positief advies aan te bieden aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. De uiteindelijke benoeming van de watergraaf vindt plaats door de Kroon voor een periode van zes jaar. De huidige benoemingsperiode loopt op 1 juni 2020 af.