AFGELAST! Inloopbijeenkomsten bewoners buitengebied Noordelijke Vechtstromen

Gepubliceerd op 3 maart 2020

Let op: In verband met het coronavirus volgen wij de richtlijnen van de overheid. Dit betekent dat de inloopbijeenkomsten worden afgelast!

Het weer verandert en wordt steeds extremer. Het kan vaker voorkomen dat het langdurig droog is, maar ook dat er in een korte periode heel veel neerslag valt. Tijdens langdurig natte perioden kan het watersysteem (beken, sloten, kanalen en rivieren) het overtollig water niet altijd verwerken, met overlast tot gevolg.

De laatste keer dat zich dat op grote schaal voordeed was in 1998. Sindsdien hebben wij veel werk verzet om de kans op wateroverlast te beperken. Ruim 10 jaar geleden zijn normen vastgesteld waaraan ons watersysteem moet voldoen. In 2020 worden deze normen geactualiseerd en opnieuw vastgesteld. Dit kan gevolgen hebben voor uw persoonlijke situatie. Hierover willen wij u graag informeren en over in gesprek gaan met u.

Kwetsbaarheden bij weersextremen

Onlangs hebben wij de kwetsbaarheden voor weersextremen (hitte, droogte, wateroverlast en overstroming) in beeld gebracht voor het gebied waar u woont en werkt. Deze test geeft een toekomstbeeld van de mogelijke gevolgen van deze weersextremen in het Vechtstromen-gebied als we geen maatregelen nemen; dit is inzichtelijk gemaakt op perceelniveau.

Graag gaan wij in gesprek met u over de resultaten. Welke risico’s ziet u en hoe kunnen we er als samenleving voor zorgen dat deze risico’s beperkt blijven? Wie moet er maatregelen nemen? Wat zou er in uw omgeving volgens u gedaan moeten worden om de overlast van weersextremen te beperken? Het gesprek met u is een eerste stap om te komen tot een gezamenlijke aanpak en prioritering van de geconstateerde knelpunten.


Inloopbijeenkomsten

Uitn klimaatbijeenkomst

Wij gaan graag in gesprek met u over bovengenoemde thema’s. U bent welkom op een van de volgende bijeenkomsten

Dinsdag 17 maart in Restaurant Cornelis in Dalen                                  Woensdag 18 maart in Zaal Mulder in Hardenberg

Beide inloopbijeenkomsten vinden plaats van 15.00 – 21.00 uur.

Omdat het een inloop betreft kunt u langskomen op een voor u geschikt moment en is vooraf aanmelden niet nodig.