Waterstanden in Nederland en in ons gebied

Gepubliceerd op 13 maart 2020

De waterstanden op de grote rivieren in Nederland, zoals de Rijn, de Maas en de IJssel zijn op dit moment erg hoog. De Vecht, de Dinkel en de Regge staan echter niet in verbinding met het stroomgebied van deze rivieren (zuidwest Duitsland en de Ardennen). In het stroomgebied van onze rivieren heeft het deze maand weliswaar behoorlijk veel geregend, maar in de Ardennen en zuidwest Duitsland nog twee keer zoveel!

De waterstanden in de Vecht, de Dinkel en de Regge zitten momenteel ruim beneden de hoogwatergrens en de hoeveelheid water die wordt afgevoerd is niet extreem groot.
Er wordt nog wel wat regen verwacht. Doordat de bodem verzadigd is zal dat water snel afstromen naar de rivieren. De waterstanden zullen hierdoor waarschijnlijk nog wel iets oplopen. Daarna wordt het droger weer en gaan de peilen weer zakken. De huidige aandacht is daarom afdoende en er zijn geen aanvullende maatregelen nodig.


Hierboven is de waterstand op de Vecht bij Ommen te zien voor de periode 14 februari t/m 12 maart. Boven de lichtgroene lijn betekent “licht verhoogd”. Boven de oranje lijn betekent “verhoogd”. Te zien is dat de verhoogde standen van rond 26 februari bij lange na niet gehaald worden.