Mestlozing buitengebied Haaksbergen


In het buitengebied van Haaksbergen is vannacht bij het overpompen van ‘dunne fractie mest’ iets misgegaan.

Een aanzienlijke hoeveelheid van de mest is daarbij in de sloot gestroomd.
De Rosinksteeg watergang is vervuild geraakt over een afstand van meer dan een kilometer.
Deze watergang loopt langs de Rosinkweg en de Morsinkhofweg.
Er zijn uiteindelijk, samen met de veroorzaker, maatregelen genomen. Vanavond wordt de nu sterk verdunde mest uit de watergang gezogen. De sloot is afgedamd en er is geen risico dat het vervuilde water in stedelijk gebied terecht komt.

We willen nog een keer extra benadrukken dat we begrijpen dat er iets mis kan gaan op een bedrijf, bijvoorbeeld als er mest in het riool of de sloot terecht komt. Meld dit dan direct bij de gemeente (riool) of het waterschap (oppervlaktewater). Dan kunnen we samen overleggen. Doet u dit niet, dan loopt u bij dit soort lozingen een grote kans dat u een boete krijgt.