Primeur: eerste digitale bestuursvergadering met officiële besluiten


Op woensdagavond 22 april stond er voor het eerst in de geschiedenis een digitale besluitvormende vergadering op de agenda van ons waterschap.

Via videoplatform Zoom vergaderde het algemeen bestuur over onder andere de laatste stand van zaken rondom de droogte  en stemde het in met het kredietvoorstel Energiefabriek  Hengelo, de communicatievisie 2020 - 2023, de begroting van het waterschapshuis en de procedure rondom de regionale energiestrategieën.

AB 22 april 1