Droogte update 8 mei


Er zijn de afgelopen 30 dagen her en der buien gevallen in ons gebied, maar de hoeveelheid neerslag bleef achter bij het maandgemiddelde. De regen zorgde voor een natte toplaag van de bodem, dit is goed voor de natuur en zorgt dat de landbouw minder hoeft te beregenen. Op het grondwater had de neerslag een gering effect en het niveau daarvan daalt de komende dagen verder. Onze stuwen staan hoog ingesteld en ook door te kijken wat we moeten maaien en wat er kan blijven staan houden we extra water vast.

Neerslagtekort

Op weerstation Hoogeveen werd over de afgelopen 30 dagen 16 mm neerslag gemeten, waar 46 mm normaal is. Op weerstation Twenthe werd 33 mm gemeten, waar 48 mm normaal is. Het totale neerslagtekort is ondertussen opgelopen tot 88 mm voor Hoogeveen en 72 mm voor Twenthe. Bij beide meetpunten liggen deze waardes rond de lijn van 5% droogste jaren vanaf 1987 tot 2019.

Oppervlaktewater

De regen die is gevallen zorgde er voor dat de bovenste laag van de bodem niet meer zo droog is. Het is water dat de natuur hard nodig heeft en waardoor de landbouw even minder hoeft te beregenen. De waterpeilen blijven in ons gehele gebied voorlopig op zomerpeil staan of zelfs daarboven. Vooral in de kleinere watergangen (de haarvaten) op de hoge zandgronden is de droogte al wel merkbaar. We hebben daar dan ook extra aandacht voor het vasthouden van water, bijvoorbeeld met het maaibeleid.

Grondwater

Door de grote hoeveelheid neerslag in de maanden februari en maart waren de grondwaterstanden hersteld. Na weken met weinig tot geen neerslag is het grondwater (vooral op de hoge zandgronden) echter gezakt tot onder het gemiddelde voor deze tijd van het jaar. De regen van de afgelopen periode heeft weliswaar iets verlichting gebracht, maar de verwachting is dat de grondwaterstand de komende week weer verder zal dalen.

Waterkwaliteit

Er zijn op het moment in ons beheergebied geen waterkwaliteitsproblemen. Als gevolg van de uitzonderlijk zachte winter en de warme periode die we hebben gehad neemt de watertemperatuur echter wel snel toe. Dit kan op termijn waterkwaliteitsproblemen gaan opleveren.

Maaien

Doordat het water opwarmt neemt ook de begroeiing toe. Hierdoor kan het water soms onvoldoende snel worden afgevoerd of aangevoerd. We plegen dan onderhoud. Op andere plaatsen, waar geen risico op wateroverlast is, zijn we juist blij met de begroeiing. Die werkt namelijk als een ‘groene stuw’ en helpt dus om water vast te houden. Ook wordt op sommige plekken in ons gebied situationeel maaibeheer (overslaan van een maaironde) toegepast om meer water vast te houden. Dat kan alleen op plekken waar geen groot risico op wateroverlast is.