Sluizen Vecht tussen Ommen en Duitse grens open op 1 juni


Het vaarseizoen op de Vecht tussen Ommen en de Duitse grens gaat van start op maandag 1 juni. Vanaf die datum zijn de sluizen in de Vecht weer te bedienen en is doorgaande recreatievaart weer mogelijk. Onze sluisbedienden werken volgens de geldende coronamaatregelen van het RIVM. We vragen ook aan vaarrecreanten om deze maatregelen in acht te nemen en voldoende afstand te houden tijdens het inlaten van de boot, het varen en het schutten in de sluizen.

Het vaarseizoen start ieder jaar op 1 april, maar de start was vanwege het coronavirus uitgesteld tot 1 juni. De richtlijnen van het kabinet geven nu ruimte voor versoepeling en het vaarseizoen is door provincie Overijssel afgelopen week al vervroegd naar 18 mei.

Om de veiligheid van ons personeel en die van vaarrecreanten te waarborgen, hebben wij ervoor gekozen om niet op 18 mei, maar op 1 juni te starten met het vaarseizoen. Dit heeft twee redenen, enerzijds omdat de sluizen in Junne en Mariënberg in de afgelopen tijd technische aanpassingen hebben ondergaan. Vorig jaar, tijdens het eerste draaiseizoen, was er een aantal storingen in de sluizen waardoor we de sluizen een aantal keer moesten sluiten. We willen de komende weken uitgebreid testen of de technische aanpassingen hun werk doen, zodat straks iedereen ongehinderd door kan varen van de Duitse grens tot Zwolle. Anderzijds kan het op mooie dagen zeer druk zijn bij de bootinlaatplek in Hardenberg. Bij drukte bij de inlaatplek en de parkeerplaats kunnen we op dit moment de norm van 1,5 meter afstand moeilijk hanteren zonder aanvullende maatregelen. Wij zijn nog in overleg met gemeente Hardenberg over de te nemen veiligheidsmaatregelen.

Varen is toegestaan, faciliteiten openen op 1 juni

Varen op de Vecht is ook nu al toegestaan, echter de faciliteiten in de Vecht tussen Ommen en de Duitse grens (met uitzondering van de bootinlaatplek in Ommen) blijven tot 1 juni gesloten. De sluizen tussen Ommen en Zwolle, in het beheergebied van waterschap Drents Overijsselse Delta, zijn vanaf 18 mei geopend.

Veilig varen

Onze sluisbedienden en toezichthouders bij de boothellingen moeten veilig kunnen werken en zorgen ervoor dat er tijdens het vaarseizoen voldoende afstand gehouden wordt tot elkaar en tot vaarrecreanten. We willen alle vaarrecreanten vragen om ook rekening te houden met de RIVM-maatregelen tijdens het inlaten van de boot, het varen en het schutten in de sluizen. Op deze manier kunnen we deze zomer op een veilige manier genieten van de Vecht.


Meer informatie

Meer informatie over varen op de Vecht is te vinden via www.vechtstromen.nl/varenopdevecht