Droogte update 19 juni


In ons gebied is de afgelopen dagen veel regen gevallen. De  aankomende week wordt het waarschijnlijk droog weer. De vele neerslag zorgt voor verlichting bij de (grond)waterstanden en de waterkwaliteit. Toch is de droogte nog niet voorbij en op de hoge zandgronden staan dan ook nog waterlopen droog.

Drie soorten droogte

Wij hanteren in de communicatie 3 soorten droogte. De eerste is de meteorologische droogte. Er is de afgelopen dagen veel regen gevallen in ons gebied. Op sommige plekken waren er hoosbuien met heel veel neerslag, die vooral in bebouwd gebied lokaal voor overlast zorgden. Door het veranderende klimaat zullen dit soort buien steeds vaker voor komen. De tweede soort droogte is die van de bodem. Na een lange periode van (meteorologische) droogte is er nu veel regen gevallen. De bovenste laag van de aarde is nu dan ook goed nat en de natuur ziet er over het algemeen weer groen uit. De derde soort droogte is de hydrologische droogte. We hebben het dan voornamelijk over de grondwaterstanden. Plaatselijk is er heel veel regen gevallen en daar is de grondwaterstand lokaal ook echt wel stevig gestegen. Dat water verspreid zich nu onder de grond weer over een groter gebied. Over het algemeen is de grondwaterstand wel wat bijgetrokken, maar regen blijft voorlopig welkom. Maar liever niet in hoosbuien.

Neerslagtekort

In de afgelopen 30 dagen is er op het weerstation Twenthe 55 mm regen gevallen. Het gemiddelde ligt op 61 mm. Op 16 juni was het neerslagtekort daar 145 mm. In dezelfde periode is er op weerstation Hoogeveen erg veel regen gevallen, namelijk 84 mm. Het gemiddelde ligt daar op 66 mm. Op 16 juni was het neerslagtekort daar 129 mm. De meetstations geven een beeld van de lokale omstandigheden. Het neerslagtekort van dit moment is vooral het gevolg van zeer weinig regen in combinatie met erg veel verdamping door een record aantal zonne-uren en harde droge wind. Op een zonnige dag met droge wind kan er wel 5 mm water verdampen. Voor ons gebied komt dat op zo’n dag neer op ongeveer 10 miljoen kuub water. In de grafieken is te zien dat de curve van het neerslagtekort in Twente is gedaald tot net boven de lijn van 5% droogte jaren. Voor Hoogeveen ligt de curve daar nu onder. De komende 15 dagen zal er waarschijnlijk nog wat regen vallen. Daarna blijft het waarschijnlijk weer langere tijd droog.

Oppervlaktewater

In de gebiedsdelen waar we water aan kunnen voeren houden we de peilen op zomerpeil of iets daarboven. Het gaat hierbij om ongeveer 40% van ons gebied. De streefpeilen zijn daar momenteel nog steeds goed vast te houden en de verwachting is dat dit de komende weken zo zal blijven. De aanvoer komt via de Vecht uit Duitsland en vanuit de IJssel en het IJsselmeer.

In de overige 60% van ons gebied kunnen we geen water aanvoeren, maar zijn we volledig afhankelijk van neerslag. Ook hier staan de peilen op zomerpeil of daar boven en is er extra aandacht voor het vasthouden van water. Op de hoge zandgronden staan verschillende waterlopen droog. Vanuit de beregeningsregeling, geldt in ons gebied automatisch een onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater als de benedenstroomse stuw niet meer overloopt. Dit is op diverse plaatsen het geval. Het vele hemelwater (regen en sneeuw) dat naar beneden komt tijdens hoosbuien, voeren we af van de plaatsen waar er teveel valt. Anders zou er op die plekken wateroverlast ontstaan. Dat water wordt dan via de diverse watergangen met een geautomatiseerd systeem van stuwen verdeeld over het gebied, zodat het beter kan worden vastgehouden. Ook een rivier als de Regge wordt gebruikt als buffer voor regen. Door de vele bochten die er weer in zijn gelegd kan er enorm veel water in worden vastgehouden.

Grondwater

Na weken met weinig tot geen neerslag was het grondwater in het deel van ons gebied waar we geen water aan kunnen voeren gedaald tot zeer ruim onder het gemiddelde. Door de regen van de afgelopen dagen is het peil over het algemeen weer redelijk gestegen tot net onder het gemiddelde. We hopen wel dat er nog wat meer neerslag gaat vallen, zodat het peil zich verder kan herstellen en stabiliseren. Zeker op de hoge zandgronden is dat welkom.

Waterkwaliteit

We hebben een uitzonderlijk zachte winter gehad met daarna een lange warme periode. De watertemperatuur is daardoor op veel plaatsen snel opgelopen, vooral in ondiep, stilstaand water. Dit kan leiden tot waterkwaliteitsproblemen, zoals blauwalg. Omdat de waterkwaliteit van stedelijke vijvers momenteel sterk onder druk staat, hebben we op 29 mei een onttrekkingsverbod ingesteld voor water uit openbare vijvers in stedelijk gebied.

Maaien

Tussen 1 mei en 16 november maaien we onze onderhoudspaden en de bodems en oevers van onze waterlopen. In de gebieden waar we water aan kunnen voeren maaien we vooral om de watergangen schoon te houden. Dan is er minder wrijving en kunnen we makkelijker meer water aanvoeren. In de gebieden waar we geen water aan kunnen voeren maaien we juist zo’n 30% minder. De begroeiing zorgt dan voor weerstand. Dat werkt als een groene stuw, waardoor we het water langer vast kunnen houden. We kunnen dat niet bij alle watergangen doen. Als er hoosbuien vallen moeten we namelijk wel voldoende water kunnen verwerken. Onze keuzes daarin zijn weloverwogen en gebaseerd op ervaring en meetgegevens.

Bij de maaiwerkzaamheden houden we zoveel mogelijk rekening met natuur en biodiversiteit. We hanteren strakke regels om te voorkomen dat we schade toebrengen aan plant en dier. Ook van de gebruikers van onze onderhoudspaden verwachten we dat zij zich aan de regels houden en hart hebben voor de mooie omgeving waarin ze wandelen. Dus gooi geen afval in de natuur en houd uw hond aangelijnd zodat hij geen dieren kan opjagen.


Droogte en Neerslagtekort

Peilschaal Losserse Elsbeek

Wilt u water onttrekken voor beregening, dan moet u in veel gevallen een vergunning aanvragen of een melding doen.