Happende vissen in vijver Almelo


Vissen redden die dreigen te stikken wegens zuurstoftekort. De vrijwilligers van Sportvisserij Oost-Nederland komen hiervoor geregeld in actie, zeker in tijden van droogte. Vandaag zijn ze aan de slag bij een vijver aan de Mozartstraat in Almelo. Daar drijven dode vissen en happen vissen naar lucht.

Met speciale zuurstof beluchters is de afgelopen dagen geprobeerd om meer zuurstof in het water te brengen. Dit heeft echter niet voldoende gewerkt. Daarom worden de vissen vandaag door Sportvisserij Oost- Nederland, in samenwerking met de gemeente en waterschap Vechtstromen, overgezet naar andere wateren.

Te weinig zuurstof

De oorzaak is waarschijnlijk de hoosbui van vorige week. Het plotselinge vele regenwater nam veel voedingsstoffen en vuil mee dat in droge periodes is opgehoopt op verharding. Daardoor wordt het water in deze en anders vijvers, sloten en beken voedselrijk en troebel, met een slecht leefklimaat tot gevolg. Een andere oorzaak is een overstort (noodvoorzieing in een rioolstelsel waarmee bij grotere buien regenwater en verdund rioolwater op het oppervlaktewater wordt geloosd) van de riolering. Door een hoosbui valt er zoveel regen dat de riolering het niet aan kan. Dan stroomt deze over, waardoor rioolwater in het water van vijvers, sloten en beken terecht komt. Dit kan zuurstofgebrek  in het water veroorzaken.