Opening tentoonstelling De Dinkel Verbindt op Landgoed Singraven


Samen met Stichting Edwina van Heek hebben we de permanente tentoonstelling De Dinkel Verbindt in de dorsloods op Landgoed Singraven vandaag officieel geopend.

We werken al geruime tijd samen met stichting Edwina van Heek aan het waterbeheer van de Dinkel op landgoed Singraven. De Dinkel is een levendige rivier die een prominente rol heeft op het landgoed. Hij kronkelt prachtig langs Huis Singraven en heeft op verschillende plaatsen op het landgoed interessante bezienswaardigheden. We hechten er veel waarde aan dat inwoners en bezoekers van de regio kunnen genieten van al het moois dat op het landgoed te ontdekken is. Daarom hebben we samen het verhaal van de Dinkel in een tentoonstelling laten verwerken.

Opening

De inrichting en opening van de tentoonstelling hadden afgelopen maart zullen zijn. Dat kon vanwege de corona-crisis helaas niet doorgaan. Gelukkig kunnen we, met de nodige afstand van elkaar, weer wat meer op pad. We hebben daarom de tentoonstelling de afgelopen weken ingericht. Vandaag vond in klein comité met voldoende afstand van elkaar, de officiële opening plaats.

De tentoonstelling is voor iedereen toegankelijk en te bezoeken tijdens de openingstijden van de landgoedwinkel.

Openingstijden 1 april 2020 t/m 31 oktober 2020:dinsdag t/m zaterdag 10.30 -17.00 uur, zondag 12.00-17.00 uur en 1 november 2020 tot 31 maart 2021: zaterdag 11.00-16.30 uur en zondag 12.00-16.30 uur.

Tentoonstelling

De tentoonstelling is te vinden in de dorsloods op het landgoed. Nicole Herink van bureau Oostenwind ontwierp panelen van duurzame materialen. Op deze panelen is informatie te vinden over de Dinkel en de interessante bezienswaardigheden. Op een tafel is de gehele Dinkel afgebeeld. Bezoekers zullen na het bekijken en lezen van de panelen al wandelend of fietsend de genoemde onderdelen van dichtbij willen bekijken. Dat is mogelijk, want alles is op loop- en fietsafstand van de dorsloods. Een ieder die het landgoed bezoekt, kan de tentoonstelling komen bekijken.

Waterbeheer van de Dinkel op landgoed Singraven

De stichting en het waterschap stelden in 2014 een waterlandgoedvisie op. Deze visie richt zich op verschillende functies van het landgoed zoals natuur, landbouw en bosbouw. Er is met deze visie bovendien een basis gelegd voor het uitvoeren van een aantal maatregelen om de beken en sloten op het landgoed optimaal in te richten voor de verschillende functies. Op sommige plekken houden ze meer en langer water vast. Op andere plekken in het gebied was het te nat en daarom zijn er onder meer greppels uitgegraven en zijn sloten hersteld.