Opruimactie bij de Regge in Nijverdal: 'Neem je rommel mee'


Langs de Regge vond er een opruimactie plaats. Het is mooi dat dit gebeurt langs onze watergangen. Activiteitencentrum de Wilgenweard stelde tien kano’s beschikbaar voor vrijwilligers die bezig gingen met een schoonmaakactie.

Voor veel mensen is de rotzooi die wordt achtergelaten een doorn in het oog. Ook voor ons. Het is jammer dat de opruimactie nodig was. Daarom willen we benadrukken hoe belangrijk is om je eigen spullen op te ruimen als je hebt gefietst, gewandeld of op en andere manier hebt genoten van het gebied. We moeten het gebied met elkaar schoonhouden.

Regge

De Regge is ingericht als een natuurlijke rivier die door het landschap meandert (kronkelt). Een natuurlijke, meanderende rivier houdt het water in droge perioden langer vast. Er is ruimte voor waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden). Zo kan het Reggedal in natte perioden overstromen en wordt op andere plekken wateroverlast voorkomen. De Regge en het aanliggende land heeft, naast landbouw, in de loop van de jaren verschillende functies gekregen. Zo is er ook ruimte voor recreatie op of aan het water, is de natuur belangrijk en is het stedelijk gebied vaak afgestemd op de Regge.