Klimaatsymposium voor professionals


Op woensdag 7 oktober organiseren wij samen met de provincie Overijssel en de 14 Twentse gemeenten de Twentse Klimaatpraat Online. Dit is een symposium bestemd voor professionals die zich bezighouden met het thema klimaat. De Twentse Klimaatpraat bestaat uit een plenair gedeelte –de Twentse klimaatpraat- en deelsessies -de klimaattafels-. De klimaattafel landbouw wordt gefaciliteerd door ons waterschap.

Waarom dit symposium?

Het Twentse klimaat verandert. De zomer van 2020 is de derde zeer warme en droge zomer op een rij. Als waterschap Vechtstromen hebben we hier mee te maken maar ook andere sectoren merken de gevolgen van steeds extremer wordend weer. Denk hierbij aan onder andere de sectoren groen, zorg, bouw, infrastructuur, natuur en landbouw.

Online symposium

Wij willen graag in gesprek met verschillende sectoren over het effect van de klimaatverandering en de gevolgen hiervan voor de verschillende sectoren. Waar ligt een gemeenschappelijke opgave, hoe kunnen we kansen benutten en waar kunnen we elkaar helpen? Dit zijn zomaar een aantal vragen waarover wij de dialoog met u willen aangaan. Daarom nodigen wij professionals die zich bezighouden met het thema klimaat van harte uit deel te nemen aan het symposium.

Twentse Klimaatpraat (online), 7 oktober 13.30 tot 15.30 uur

In deze bijeenkomst volgt u verschillende inspiratiesessies van verschillende sprekers. Dit is een plenaire digitale bijeenkomst. Ook de waterschap Vechtstromen-bestuurders Hans van Agteren en Stefan Kuks zullen een bijdrage leveren. Na deze bijeenkomst is er de mogelijkheid om klimaattafels te volgen. Die klimaattafels zijn ingedeeld in de thema’s groen, zorg, bouw, infrastructuur, natuur en landbouw. Waterschap Vechtstromen faciliteert de klimaattafel landbouw.

Klimaattafels (online), 13 en 22 oktober (tijdstip volgt nog)

Hier gaan we per sector in gesprek met elkaar. Tijdens die klimaattafels bepalen we ook met elkaar welke klimaateffecten we wel en niet acceptabel vinden.

Bent u erbij?

Wilt u ook meedoen en meepraten? Meld u dan aan via twentseklimaatpraat@wegaanlive.nl  Geef hierbij aan waar u zich voor aanmeldt: de Twentse Klimaatpraat Online, een klimaattafel of beide. Bij uw aanmelding voor een klimaattafel dient u aan te geen voor welke klimaattafel u zich opgeeft (bouw, infra, zorg, groen, natuur of landbouw). Vermeld daarnaast uw naam, organisatie en emailadres. We ‘zien’ u graag op 7, 13 en 22 oktober.


PS: In november 2019 hebben wij voor u de klimaateffecten inzichtelijk gemaakt in de klimaatatlas.