Nieuwe droogzetschotten testen in sluis Junne


Op 21 en 22 september zullen we nieuwe droogzetschotten gaan testen bij sluis Junne. De sluis zal dan gesloten zijn. We hebben de nieuwe schotten nodig om in de toekomst de sluis sneller droog te leggen en efficiënter inspecties en onderhoud te kunnen verrichten. Het testen gebeurt binnen het vaarseizoen, omdat we anders in het hoogwaterseizoen komen. Dan mogen er, vanuit veiligheidsoverwegingen, geen werkzaamheden verricht worden in de uiterwaarden van de Vecht.

De Overijsselse Vecht krijgt steeds meer de kenmerken van een zogenaamde ‘half-natuurlijke laaglandrivier’. We geven de rivier meer ruimte, bijvoorbeeld door meanders en nevengeulen aan te leggen. Hierdoor kan de rivier makkelijker buiten zijn oevers treden bij hoog water en houdt de omgeving toch droge voeten. Dit wil ook zeggen dat er meer zandverplaatsing en afzetting zal gaan plaatsvinden en dat we mede als gevolg daarvan vaker onderhoud zullen moeten gaan verrichten aan de sluizen in deze rivier. Bijvoorbeeld door zand uit de sluis te halen.

We willen dergelijk onderhoud zo snel en efficiënt mogelijk uitvoeren. Ook omdat dit soort werkzaamheden vaak noodgedwongen in het vaarseizoen zullen plaatsvinden. Dit kan niet anders, omdat buiten het vaarseizoen bijna de hele periode de regeling voor hoogwater geldt. Er mogen dan geen werkzaamheden verricht worden in de uiterwaarden van de Vecht of aan de waterkerende waterstaatswerken van de Vecht. Anders zou de hogere waterafvoer die er in de wintermaanden verwacht mag worden niet ongehinderd weg kunnen.

Om in de toekomst sneller en efficiënter inspecties en onderhoudswerkzaamheden aan de vlindersluizen van Junne en Mariënberg te kunnen gaan uitvoeren, zullen we daar nieuwe schotten in gebruik gaan nemen. Met behulp van deze schotten kunnen we de sluis droogleggen. De nieuwe schotten zijn makkelijker en sneller te plaatsen dan de universele schotten. De toekomstige schotten zullen op 21 en 22 september worden getest bij sluis Junne. De testomstandigheden zijn hier beter dan in Mariënberg, omdat er in Junne veel hoogteverschil is tussen het water aan beide zijden van de sluis. Sluis Junne zal die dagen gesloten zijn.

Het kan zijn dat we in de periode tot 15 oktober (dan begint het hoogwaterseizoen) nogmaals met de schotten aan het werk gaan bij sluis Junne of sluis Mariënberg. Wij laten dat dan weten via onze website en sociale media. Het vaarseizoen sluit dit jaar op 31 oktober.


Droogzetschotten zijn metalen schotten die voor en achter in de sluis geplaatst worden om er voor te zorgen dat er geen water meer in kan.