Woensdag 23 september vergadering algemeen bestuur


Op woensdagavond 23 september om 19.30 uur vergadert het algemeen bestuur in het waterschapshuis in Almelo. Belangrijkste agendapunt is de meerjarenverkenning. Hierin bepaalt het algemeen bestuur hoe langjarige doelen uit het bestuursakkoord voor schoon, voldoende en veilig water gaan behalen.

En, hoe we hierbij de juiste (financiële) keuzes maken. Hoeveel gaat het waterschap investeren in bijvoorbeeld de rioolwaterzuiveringen voor continuïteit en nog betere zuiveringsresultaten? Hoe worden de doelen voor de Kader Richtlijn Water behaald? En wat betekenen de keuzes die we daarin maken voor de belastingen voor inwoners en ondernemers? Kortom: er valt woensdagavond echt wat te kiezen voor het algemeen bestuur.

Wilt u de vergadering (online) bijwonen? Neem dan contact op met bestuursondersteuning@vechtstromen.nl.