Einde vaarseizoen bij sluis Junne

Gepubliceerd op 21 oktober 2020

Sluis Junne sluit per 22 oktober, 9 dagen voor het officiële einde van het vaarseizoen op de Vecht. De reden hiervoor is dat het waterpeil van de Vecht in het gebied van waterschap Drents Overijsselse Delta (tussen Ommen en Zwolle) vanwege het natte weer is verlaagd. Een groot peilverschil aan weerszijden van sluis Junne kan gevaar opleveren bij het schutten. Het veiligheidssysteem van de sluis zorgt er daarom voor dat er nu niet geschut kan worden. De situatie blijft zo tot eind oktober, wat betekent dat sluis Junne al eerder dan het einde van het vaarseizoen gesloten wordt.

Te groot verschil in waterpeil

Benedenstrooms van sluis Junne is waterschap Drents Overijsselse Delta door het natte weer gedwongen het waterpeil op de Vecht te verlagen naar het zogenaamde winterpeil. Zo kunnen ze het teveel aan water waar ze mee te maken hebben beter afvoeren. Hierdoor komt echter het waterpeil benedenstrooms van sluis Junne een stuk lager te staan dan het waterpeil bovenstrooms van de sluis.

Om gevaarlijke situaties te voorkomen heeft de sluis een ingebouwd veiligheidssysteem, dat ervoor zorgt dat er niet geschut kan worden als het verschil in waterpeil bovenstrooms en benedenstrooms van de sluis te groot wordt. Het waterpeil benedenstrooms van sluis Junne zal zeker tot aan het einde van het vaarseizoen zo laag staan. Daarom wordt deze sluis nu vroegtijdig gesloten.

Overige sluizen blijven open tot einde vaarseizoen

De overige sluizen in de Vecht in ons gebied (Mariënberg, Hardenberg en De Haandrik) hebben geen last van dit verschil in waterpeil en blijven tot en met 31 oktober tussen 9.00 en 17.00 uur geopend. Meer informatie over varen op de Vecht.