Bent u ook een waterbaas?


Bijdragen aan goed waterbeheer? Dat is makkelijker dan je denkt! Want er zijn al heel veel goede voorbeelden van waterbazen. Met kleine aanpassingen in en om je huis kun je al veel bereiken. Denk aan plastic afval uit de beken halen, geen frituurvet, verf of medicijnen door de wc spoelen of regenwater opvangen in de tuin.

Blij met alle waterbazen!

Bij waterschap Vechtstromen zijn wij ontzettend blij met alle waterbazen. Hoe meer waterbewuste mensen, hoe beter! Aan goed waterbeheer werken we zelf elke dag met bijna 500 waterbazen in Twente, Zuidoost Drenthe en het Vechtdal door onder andere het zuiveren van uw afvalwater, de aanvoer en afvoer van water in bijvoorbeeld de Dinkel, Regge en de Vecht en het onderhoud aan veilige dijken en kades. Door het veranderende klimaat, strengere eisen voor de waterkwaliteit en ons streven naar duurzaamheid staan we voor grote uitdagingen.

Campagne van alle waterschappen

De publiekscampagne ‘Waterbazen’ van de 21 waterschappen is op 25 oktober van start gegaan. Met de campagne willen de waterschappen zo veel mogelijk Nederlanders betrekken bij hun werk. En ze prikkelen om zelf ook waterbewust bezig te zijn. De campagne laat zien hoe mensen met bepaalde handelingen steeds meer bijdragen waterbeheer. Zoals afval rapen uit het water, tegels verruilen voor groen, een geveltuin aanleggen of een schoolplein watervriendelijk maken. De waterschappen bedanken deze ‘Waterbazen’ via de campagne, geven tips over wat mensen zelf kunnen doen en laten zien hoe de waterschappen werken aan schoon en voldoende water en veilige dijken.


Inspiratie nodig?

plastic-vissen

Lees alle tips op de website van de waterschappen