Neerslagtekort en grondwaterstand – update 13 november

Gepubliceerd op 13 november 2020

De aankomende maanden zullen we er alles aan doen om de grondwaterstanden weer op peil te brengen. We doen dit onder meer door zoveel mogelijk water vast te houden, dat vervolgens in de bodem kan zakken naar het grondwater. Ook natuurorganisaties, agrariërs en inwoners zijn hier mee bezig. Zo worden watergangen verondiept, komen er boerenstuwtjes in kleine watergangen en maakt verharding in tuinen plaats voor planten. Het is hierbij wel een vereiste dat er voldoende regen gaat vallen.

Vandaag (vrijdag) is de zon in ons gebied veelvuldig te zien, maar in de loop van de dag volgt er meer bewolking met in de avond regen. Ook het weekend verloopt wisselvallig met veel bewolking en van tijd tot tijd regen. De meeste regen wordt verwacht op zondag. In de nieuwe week zal het de eerste dagen rustig najaarsweer zijn. Halverwege de week wordt het echter opnieuw wisselvallig weer. De komende 10 dagen zal het neerslagtekort naar verwachting met enkele millimeters afnemen.

Neerslagtekort en grondwaterstand

Op weerstation Twenthe was het neerslagtekort op 10 november 232 mm. Gemiddeld (over de jaren 1987-2019) ligt het tekort daar rond deze tijd van het jaar op ca. 25 mm. Op weerstation Hoogeveen ligt het neerslagtekort nu op 149 mm. Gemiddeld is daar rond deze tijd geen tekort meer. De meetstations geven een beeld van de lokale omstandigheden. De exacte neerslaghoeveelheden kunnen lokaal sterk verschillen.

Om de grondwatervoorraden aan te vullen en waar mogelijk een extra buffer te creëren, hebben we de komende maanden nog veel regen nodig. Op weg naar het voorjaar en het nieuwe groeiseizoen, zullen we deze neerslag vervolgens samen met onze partners en inwoners zoveel mogelijk vast gaan houden.

Veel stuwen op hoge stand

Daar waar het niet voor wateroverlast kan zorgen, staan veel van onze stuwen nog steeds in een hoge stand, waardoor de waterstanden relatief hoog zijn. Dit doen we om ervoor te zorgen dat er meer water vanuit de watergang in de bodem wordt geduwd. Ook zorgt de relatief hoge waterstand in de watergang voor ‘tegendruk’, zodat regenwater dat in de bodem is doorgedrongen niet zo eenvoudig weer richting de sloot kan wegstromen. Onze stuwen staan alleen in een hoge stand in gebieden waar dat nodig is en qua risico op wateroverlast ook mogelijk is. Dit zijn over het algemeen de bekende hogere zandgronden en gebieden waar de grondwaterstand nog steeds laag is.