Extra impuls voor waterbewustzijn voor jongeren


Het educatieprogramma van waterschap Vechtstromen creëert al lange tijd waterbewustzijn en handelingsperspectief onder jongeren. In samenwerking met vrijwilligers en onderwijsinstellingen wordt een structureel programma in (de bovenbouw van) het basisonderwijs en gastlessen in het voortgezet onderwijs aangeboden.

Met de educatiestrategie Vechtstromen 2020-2023 heeft het algemeen bestuur afgesproken om het huidige programma voor het basis- en voortgezet onderwijs te continueren en uit te breiden met een educatieprogramma voor het MBO.


Meer informatie

Zie ook de educatiepagina