Update neerslagtekort en grondwaterstand 22 januari 2021

Gepubliceerd op 22 januari 2021

Het heeft in de afgelopen maanden regelmatig langdurig en soms stevig geregend. Het neerslagtekort in ons gebied is daardoor aanzienlijk gedaald en de grondwaterstanden zijn als gevolg gestegen. Toch hebben we in bepaalde delen van ons gebied nog meer neerslag nodig om de tekorten die we in de zomer hebben opgelopen aan te vullen. Het gaat dan om de bekende hogere zandgronden in Twente en Drenthe.

We hebben diverse verzoeken gekregen om inzicht te geven in de huidige stand van de droogte. Bij deze de meest recente informatie over het neerslagtekort en de grondwaterstanden. Er is in ons gebied de afgelopen maanden een aanzienlijke hoeveelheid regen gevallen en zelfs een beetje sneeuw. Op weerstation Twenthe was op 19 januari het neerslagtekort daardoor teruggelopen tot 67 mm. Gemiddeld (over de jaren 1987-2019) hebben we daar op deze datum echter juist een overschot van zo’n 135 mm. Dat is toch nog een verschil van ruim 200 mm. Op weerstation Hoogeveen registreerden we op 19 januari weliswaar een neerslagoverschot van 24 mm. Maar gemiddeld (over de jaren 1987-2019) meten we daar op deze datum een groter overschot van wel 175 mm. Ook daar dus nog een verschil van 151 mm.

(De exacte neerslaghoeveelheden zijn onzeker en kunnen lokaal sterk verschillen. De meetstations geven een beeld van de lokale omstandigheden. Het neerslagtekort is een gevolg van weinig regen in combinatie met verdamping door wind en veel zonne-uren.)

Grondwaterstanden

We kunnen nog steeds neerslag gebruiken. Vooral in de haarvaten (de kleinere watergangen) op de hoge zandgronden is de droogte nog steeds merkbaar. Om de grondwatervoorraden aan te vullen en waar mogelijk een extra buffer te creëren, houden we ook de komende maanden zoveel mogelijk water vast. Bijvoorbeeld door veel van onze stuwen zo lang mogelijk op of net iets onder zomerpeil te houden. Door de relatief hoge waterstanden ‘duwen’ we het water vanuit de watergang in de bodem naar het grondwater. Ook geeft de hoge waterstand ‘tegendruk’ aan het grondwater, zodat regenwater dat in de bodem is doorgedrongen niet zo eenvoudig weer richting de sloot kan wegstromen. We doen dit alleen waar dat effectief is en waar de risico’s op wateroverlast beperkt zijn.

Samen water vasthouden

Het waterschap heeft maar 30 procent van het water in beheer. Daarom werken we nauw samen met agrariërs, bedrijven en natuurorganisaties. Maar ook inwoners zijn partners bij het tegengaan van klimaatverandering en de effecten ervan. Elke inwoner kan op zichzelf misschien maar een kleine bijdrage leveren, maar vele kleintjes kunnen als het gaat om het klimaat wel degelijk een groot effect hebben.

Stenen inwisselen voor groen draagt bijvoorbeeld bij aan een betere wateropvang. In een tuin met veel stenen stroomt de regen namelijk vaak snel af naar de straat en vervolgens in het riool. Dat is jammer. Want het is veel beter als dat water in de bodem kan zakken. Dan heeft de natuur om je heen er de volgende droge periode weer wat aan. Het is ook kostbaar, want dat schone regenwater stroomt via het riool naar de zuivering waar het onnodig in een duur zuiveringsproces terecht komt. Ook zelf compost maken en die in je tuin verwerken helpt. Je brengt zo organisch materiaal in de bodem en dat houdt weer meer water vast.