Geen problemen met hoog water bij Vechtstromen

Gepubliceerd op 3 februari 2021

Het waterpeil in de grote rivieren, zoals de Maas, Rijn en IJssel is hoog en stijgt. Diverse collega waterschappen en media maken er melding over. Maar hoe zit het met de waterstanden in ons gebied vragen veel mensen zich af?

De grotere rivieren in ons gebied zoals de Regge, Dinkel en de Vecht voeren op dit moment veel water af naar laaggelegen gebieden en uiteindelijk het IJsselmeer. Bij ons is echter geen sprake van een uitzonderlijke situatie. De waterstanden zijn niet verontrustend. De situatie is goed onder controle, waar mogelijk houden we het water vast in de retentiegebieden in ons werkgebied. Dat water hebben we hard nodig tijdens drogere tijden met weinig neerslag.

Prachtige plaatjes

Sommige uiterwaarden of weilanden lopen, bijvoorbeeld langs de Dinkel, wel onder water. Dat is niet erg. Die zijn juist aangelegd om het water meer ruimte te geven bij hogere waterstanden. En het levert prachtige plaatjes op tijdens het wandelen. Het neerslagtekort in ons gebied is door de vele neerslag aanzienlijk gedaald en de grondwaterstanden zijn als gevolg gestegen. Dat is goed nieuws. Toch hebben we in bepaalde delen van ons gebied nog meer neerslag nodig om de tekorten van het grondwater die we in de afgelopen droge zomers hebben opgelopen aan te vullen. Het gaat dan om de bekende hogere zandgronden in Twente en Drenthe.