Baggeren verschillende vijvers in Haaksbergen

Gepubliceerd op 6 mei 2021

In de komende weken baggeren we verschillende vijvers in Haaksbergen. De werkzaamheden zullen plaatsvinden bij vijvers aan de Noordsingel, Tormentil en Raaweg. En de vijver langs de Gerard Terborghstraat.

Met ingang van 3 mei is de aannemer gestart met de werkzaamheden bij de Noordsingel. Daarvoor wordt de vijver afgevist en de vis wordt in overleg met de  visvereniging overgeplaatst naar een andere vijver/water en later weer teruggezet. De bagger wordt met een schuifboot naar de kant geschoven en vervolgens ingeladen en afgevoerd. Deze werkwijze wordt op beide locaties toegepast. De locaties volgen elkaar op en het baggeren duurt in totaal ca. 7 weken.

We proberen de overlast in de wijk en omgeving tot een minimum te beperken en vragen uw begrip voor deze tijdelijke situatie.

Waarom baggeren?

Het waterschap laat watergangen, zoals beekjes, slootjes en vijvers, gemiddeld eens in de tien jaar baggeren. Of eerder als dat op een bepaalde plek nodig is. Door het weghalen van de bagger, wordt niet alleen de bodem schoongemaakt, maar wordt een slootje of vijver ook weer wat dieper. Daardoor stroomt het water beter door, remt de algengroei en verbetert de waterkwaliteit.