Mooi weer en ga je zwemmen? Check zwemwater.nl

Gepubliceerd op 2 juni 2021

Het is eindelijk prachtig en warm weer, voor jou ook aanleiding om een duik te nemen?
Wij controleren van 1 mei tot 1 oktober regelmatig de kwaliteit van het zwemwater van de 44 officieel aangewezen zwemwaterlocaties in ons gebied. De actuele zwemwaterkwaliteit wordt vermeld op zwemwater.nl en in de zwemwater app.

De waterkwaliteit en andere informatie over de zwemwaterlocaties staat vermeld in de zwemwater app en op www.zwemwater.nl, de meeste locaties controleren we negen keer per seizoen. De locaties waar de kwaliteit minder scoren doen we driemaal extra. Als er aanleiding toe is kunnen we beslissen extra monsters te nemen voor bijvoorbeeld een blauwalg analyse of zwemmersjeuk (aandoening die wordt veroorzaakt door een parasiet die zich vermenigvuldigd in zoetwaterslakken).''

Op officiële zwemwaterlocaties staan informatieborden. Als er een waarschuwing of een verbod wordt ingesteld is dat op die borden te zien.

Wij raden mensen aan alleen te gaan zwemmen in de officiële zwemwaterlocaties die gecontroleerd worden. Ander oppervlaktewater is over het algemeen redelijk schoon, maar van dat water weten we de kwaliteit niet. Er kunnen lozingen of overstort (noodvoorzieing in een rioolstelsel waarmee bij grotere buien regenwater en verdund rioolwater op het oppervlaktewater wordt geloosd) van het riool in hebben plaatsgevonden. Er is verder kans op de aanwezigheid van de E.coli bacterie, waar je ziek van kunt worden en ook kunnen er ziektekiemen voor de ziekte van Weil in zitten. Bovendien is er bij warm weer verhoogd risico op blauwalg en botulisme.

Zwem niet in onofficieel zwemwater. Het springen of duiken van bruggen en andere bouwwerken is verboden. Dat staat ook vaak vermeld op waarschuwingsborden bij de bouwwerken. Dat kan levensgevaarlijk zijn, omdat je niet kunt zien hoe het onder en in het water is. De inrichting is vaak niet geschikt om te zwemmen. De taluds zijn meestal te steil en dan kun je het water niet uit. Ook kan er een sterke stroming staan of is er een onderstroming.