Duizenden tegels moeten plaatsmaken voor groen

Gepubliceerd op 27 mei 2021

In Twente zijn er meer dan 600 pleinen. Daarvan hebben er slechts 200 het woord ‘plein’ of ‘markt’ daadwerkelijk in hun naam. Maar er zijn er natuurlijk veel meer. Denk alleen al aan de vele schoolpleinen, parkeer- en bedrijventerreinen.  Het zijn eigenlijk altijd grote versteende oppervlaktes die totaal niet klimaatbestendig zijn ingericht. Dat moet anders vinden wij.

Daarom heeft ons Dagelijks Bestuurslid Hans van Agteren vorige week een verklaring ondertekent waar in staat dat wij ons hard maken om overal waar mogelijk Twentse Klimaatpleinen te stimuleren en te realiseren. Groenblauw ingerichte pleinen waar het aangenaam vertoeven is en waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de bestrijding van hitte en wateroverlast en waarmee de biodiversiteit in Twente wordt vergroot.

Samenwerking

Vechtstromen investeert met het innovatiefonds in innovatieve projecten die bijdragen aan de uitdaging van waterbeheer in Twente. Een van deze projecten is Twentse Klimaatpleinen. In dit project werken wij samen met de Saxion Hogeschool, de Universiteit Twente en Aveco de Bondt. Maar ook de gemeente Oldenzaal, woningcorporatie Domijn en de Roelofs Groep hebben zich inmiddels aangesloten.

Hans van Agteren: “Werken aan het klimaat en klimaatpleinen in Twente kunnen we niet alleen. We hebben de expertise nodig van bijvoorbeeld deskundigen van gemeenten, waterschap, architectenbureaus, aannemers, adviesbureaus, installateurs en hoveniers. Enthousiaste studenten vanuit verschillende water en klimaatdisciplines ondersteunen hen en denken creatief mee. Zo werken we samen aan het klimaatbestendig maken van Twente. Deze verklaring is een mooie eerste stap.”


Onthulling eerste Twentse Klimaatplein Oldenzaal

Lunchcafé over de Twentse klimaatpleinen terugkijken