Het schone water van de Doorbraak


De Doorbraak, kronkelend door het Twentse landschap, stroomt hij van de Lolee naar Ypelo. Ze is een beek die helemaal is opgegaan in het landschap. Planten bloeien aan haar oevers, vissen zwemmen in haar water en paarden drinken haar water. Wie langs de Doorbraak fietst of wandelt, wordt betoverd door haar schoonheid.

De Doorbraak is aangelegd om wateroverlast in Almelo en omgeving te beperken; een extra afvoermogelijkheid voor water. Valt er veel regen, dan wordt het water opgevangen en vervolgens gefaseerd afgevoerd. Dit verkleint de kans op wateroverlast. De Doorbraak is normaal 15 tot 20 meter breed, maar in natte perioden is er veel meer ruimte voor water. De beek kan dan wel 75 meter breed worden!

Wie oog heeft voor de bruggen langs de Doorbraak zal zien dat deze karakteristieke leuningen hebben. De bermen lopen over de bruggen door. Zo kunnen planten en dieren zich langs het water verplaatsen en verspreiden. Grote grazers kunnen over de brede stroken langs de beek vrij onder de bruggen door lopen.

Waar bruggen in waterschapstaal ‘kunstwerken’ genoemd worden, staan er ook echte kunstwerken langs de Doorbraak. Zeven sculpturen met elk een ander aanzicht, maar met hetzelfde grondpatroon. Kunstenaar Rinus Roelofs heeft de beleving van de Doorbraak met de kunstwerken willen vormgeven. Hij gaat uit van de voortdurende afwisseling van indrukken tijdens de wandeling langs de beek.


Doe- en ontdekgids

Neem de Doe- & ontdekgids van de Waterbazen Wandelingen mee, deze kun je op onze waterbazenpagina downloaden.

Wandelen langs de Doorbraak

De Doorbraak

Om de Doorbraak al wandelend of fietsend te beleven zijn er mooie routes beschikbaar.