Calamiteit melden


Calamiteiten kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week doorgeven via (088) 2203333. Dit geldt ook voor vervuiling van het oppervlaktewater of ongewenste lozingen.

Wat is een calamiteit?

Er is sprake van een calamiteit als er een situatie ontstaat die een gevaar oplevert voor:

 • De veiligheid van de burgers.
 • De volksgezondheid.
 • Het milieu.

Voorbeelden van calamiteitensituaties:

 • Er stroomt benzine/olie naar het oppervlaktewater na een ongeluk.
 • Een breuk in een waterkering.
 • Het water in een sloot of beek stroomt niet vanwege rommel in het water.
 • Dode vissen of eenden (botulisme) in een vijver.
 • Schade aan een brug, duiker, stuw of sluis.
 • Verontreinigd bluswater loopt naar een riool of oppervlaktewater.
 • Er komt (riool)water uit de grond door een breuk/lekkage in een (pers)leiding.
 • Mest of gier in een sloot.
 • Te hoge waterstanden in sloten en/of beken.

Meer informatie

Informatie over calamiteiten en incidenten en hoe u deze bij ons kunt melden.