Landbouw en water


Contact

Wilt u contact met een gebiedsbeheerder, onderhoud, handhaving, toetsen en vergunnen of een beleidsmedewerker?

Nieuwsbrieven

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws en onderwerpen over water in de landbouw? Zie de nieuwsbrieven of schrijf u in.

Peilbeheer

Peilen

Met het peilbeheer zorgen we zo veel mogelijk voor een goede (grond)waterstand.

Bufferstroken

akkerrand (1)

Regels voor bufferstroken.

Maaibeheer

Maaien met MHC

Maaionderhoud heeft als doel om wateroverlast te voorkomen en de veiligheid te waarborgen.

Perceel

Spuittechniek met luchtondersteuning

Teeltvrije zone
Spuitdrukregistratie
Perceelsafspoeling
Blauwe diensten

Wet en regelgeving

foute bespuiting

U wilt uw agrarisch beroep goed kunnen uitoefenen. Niet te veel en niet te weinig water op de juiste momenten, is daarbij van groot belang. Wij proberen dit zo goed mogelijk te regelen.

Wij vinden samenwerking erg belangrijk, wij willen doelen verbinden en realiseren op het gebied van waterbeheer, landbouw, natuur, economie, leefomgeving en recreatie. Verbindend samenwerken, dat is het idee.

Wat te doen bij calamiteiten?

Neem bij een calamiteit onmiddellijk contact met ons op. Via telefoonnummer 088 220 33 33 is het waterschap 24 uur per dag 7 dagen per week bereikbaar. Buiten kantooruren wordt u automatisch doorverbonden met de alarmcentrale. Wij treffen zo snel mogelijk maatregelen om de calamiteit te verhelpen.