Educatie


Leren over water is leuk voor alle leeftijden. Leerlingen van de bovenbouw van het basisonderwijs kunnen een waterles aanvragen. In die waterles leren zij door allerlei proefjes te doen en zij krijgen een rondleiding over een rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi (rioolwaterzuivering)). Voor leerlingen van het voortgezet onderwijs zijn er op maat gemaakte gastlessen of excursies. Ook volwassenen kunnen hun kennis over water vergroten. Excursies bij de Doorbraak, het Kristalbad of op een RWZI behoren tot de mogelijkheden.

Op dit moment is alles anders in verband met de maatregelen rondom het covid-19 virus. Fysieke rondleidingen en lessen gaan niet door. Daarom is er voor leerlingen van het basisonderwijs een alternatief. Verschillende opdrachten en proefjes kun je makkelijk thuis doen. Doe je mee?

geo
WaterWise1 (002)

WaterWise is een website over water, speciaal gemaakt voor docenten. De website kan tijdens lessen gebruikt worden om meer aandacht te besteden aan het thema water. Onder andere de thema’s waterveiligheid, waterkwaliteit en klimaatverandering komen aan bod. Daarnaast zijn er op de website veel werkbladen, filmpjes en spelletjes te vinden om te gebruiken in de lessen. Een hulp voor de ‘’waterdocent’’ dus!

droppie

Droppie Water is de mascotte van waterschappen in Nederland. Droppie maakt veel avonturen mee. Avonturen met regen, rivieren en riool. Maar ook met droogte, denk maar eens aan de warme zomers. Hoe kan dat? Waar zie je dat aan? Wat kun je eraan doen? Lees hoe Droppie dit aanpakt in zijn stripverhaal stripboekje “Droppie Water en het klimaat (pdf, 1.2 MB)”. Wil jij weten hoe het verhaal verder gaat? Vraag dan bij ons een stripboekje aan!

Op de website van Droppie Water kun je ook spelletjes doen over water. Tijdens het spelen leer je bijvoorbeeld hoe je water kan sparen. Er zijn ook spelletjes waarbij jij ervoor kunt zorgen dat de stad niet overstroomt.

Themaweek Regge

Victor de Vechtotter over de droogte