Historie


De waterschappen hebben reeds een lange geschiedenis in Nederland, zo ook in het beheersgebied van Vechtstromen. Reeds 700 jaar geleden ontstonden de eerste samenwerkingen van met name boeren in de lager gelegen gebieden rondom de Vecht, de Regge en Dinkel. Deze samenwerkingen werden aangegaan om de vele overstromingen in het gebied het hoofd te bieden. De kleine waterschapjes die ontstonden zijn in de loop de eeuwen samengevoegd en gefuseerd tot wat nu ons waterschap is.

Werken aan de Vecht rond 1930

Twente door de ogen van Jacob van Ruisdael

Het boek is te verkrijgen bij een aantal boekhandels in Twente.

Waterschap Vechtstromen is op 1 januari 2014 opgericht uit een fusie tussen de waterschappen Regge en Dinkel / Velt en Vecht. De voorgangers van deze waterschappen hebben reeds vele fusies doorgemaakt, van tientallen waterschappen een paar eeuw geleden naar nu een waterschap voor Twente, het Vechtdal en Zuidoost Drenthe.

Vechtstromen_wapen1

50 jaar zuiveren afvalwater

Vanaf het midden van de 19e eeuw kwam de industrie op. Dat bracht werkgelegenheid, welvaart en middelen. Maar ook afval. Veel werd geloost op beken en rivieren, waardoor de omgeving snel vervuilde. Het water in beken en rivieren was vies, het stonk en was zelfs een gevaar voor de gezondheid. Dat moest anders, in de 20e eeuw werden de eerste waterzuiveringsinstallaties gebouwd, maar pas in de jaren 70 werd het officieel.