Bestuur


Na Rijk en Provincie vormen waterschappen en gemeenten de derde bestuurslaag in Nederland. Vechtstromen is verantwoordelijk voor de waterhuishouding in Twente, Noordoost Overijssel en Zuidoost Drenthe. Ons bestuur vertegenwoordigt inwoners, bedrijven, landbouw, natuur en andere belangenorganisaties. Het bestuur is door u gekozen tijdens de waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019. Ook zijn een aantal leden benoemd.

Bestuursvergaderingen

Informatie over de vergaderingen van het algemeen bestuur, commissies en het dagelijks bestuur. U vindt hier agenda's, bijbehorende stukken, verslagen en besluiten.

Bestuurlijke documenten

Hoe zien onze watervisie en waterbeheerprogramma er uit? Welke doelen en speerpunten hebben we. Hoe gaan we doelen halen en hoe verantwoorden we die.

Watergraaf

De watergraaf is de onafhankelijk voorzitter van het algemeen en dagelijks bestuur. Een watergraaf heeft een ambtstermijn van zes jaar en wordt benoemd door de Kroon.

Verkiezingen

Eens in de vier jaar zijn er verkiezingen voor een nieuw waterschapsbestuur. Komende verkiezingen zijn op 15 maart 2023,  inwoners in ons gebied kunnen stemmen.

Het bestuur

Belangrijke bestuursthema's

Samen leven met water

Naamloos
video: Vechtstromen corporate film

Contact

Voor bestuurszaken kunt u contact opnemen met bestuursondersteuning of het bestuurssecretariaat via ons algemene nummer 088-220 33 33
of per mail bestuursondersteuning@vechtstromen.nl