Projecten en werk in uitvoering


Wij werken dagelijks aan voldoende, schoon en veilig water in Twente, het Vechtdal en Zuidoost Drenthe. Dit doen wij voor een aantrekkelijke leefomgeving voor ongeveer 800.000 inwoners, bedrijven en landbouw.

Op deze pagina vindt u een overzicht waar wij op dit moment werkzaamheden uitvoeren.


Internationale projecten

Samenwerking met internationale partners, maar ook waterkennis overdragen en delen met landen die die kennis kunnen gebruiken.

Water houdt zich niet aan grenzen, veel van ons water stroomt vanuit Duitsland ons gebied in, daarom hebben wij een intensieve samenwerking met onze buren. Daarnaast zijn er internationale samenwerkingsprojecten voor het delen van waterkennis, klimaatproblematiek enzovoorts.

Samenwerking

Wij werken samen met andere organisaties in verschillende projecten of aan thema's.