toilet-slider

Goed rioolgebruik!

Wat er niet in komt, hoeft er ook niet uit! (Frituur)vet en etensresten, veroorzaken verstoppingen en storingen, dus niet in het riool!

Blauwalg pano

Warm weer brengt blauwalgen

Als de temperatuur van het water hoog wordt, overheersen ze andere soorten algen en kunnen ze een drijflaag vormen.

Nieuws

15jun

Prijs voor bloemrijke dijk Loozensche Linie

Waterschap Vechtstromen heeft dit jaar een onderscheiding ontvangen voor bloemrijke dijken: “de prijs Pro flora et Securitate”.

Uitgelicht

Canvas landbouw

Informatie over landbouw en water voor onderandere agrariers.

_DSC6450

Met stuwen en gemalen wordt het waterpeil in het beheergebied gereguleerd, zodat er niet teveel en niet te weinig water is.

Onderhoud landbouw

Wij passen ons beleid aan voor de omvang en het onderhoud van het watersysteem. In ons hele gebied gaan dezelfde regels gelden voor de onderhoudsplicht. Zo werken we doelmatiger en besparen we kosten.

Canvas klimaat

Het klimaat verandert. We moeten rekening houden met perioden waarin het vaker en harder regent. We willen de voeten droog houden, ook in de toekomst.

Procesoperator Zuiveren

Wij zorgen voor de zuivering van het afvalwater van huishoudens en bedrijven.

wandelaars3

Recreëren aan en op het water, geniet van onze mooie natuur en ga er lekker op uit.

Foto

Informatie over wat wij doen aan educatie, over waterlessen en excursies die wij aanbieden aan scholen en groepen.

web_algemeen_bestuur

Het waterschap wordt bestuurd door het algemeen bestuur (AB) en het dagelijks bestuur (DB). Het bestuur vertegenwoordigt de burgers in Twente, Zuidoost-Drenthe en Noordoost-Overijssel.