hoosbuien tuin carr

Bent u ook een waterbaas?

Bijdragen aan goed waterbeheer? Dat is makkelijker dan je denkt!

droog

Neerslagtekort

Ondanks de regen van de afgelopen tijd zijn de grondwaterstanden nog niet hersteld.

Monster zuiveren

Coronavirus

Ook in tijden van crisis gaat het waterbeheer door! Hierbij volgen we de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid.

Nieuws

23nov

Woensdag vergadering algemeen bestuur

Woensdagavond 25 november 19.00 uur vergadert het algemeen bestuur online. Op de agenda staan onder andere: bestuurlijke voortgangsrapportage 2020, begroting 2021, de belastingverordeningen 2021, voorstel aanpassingen belastingstelsel, de vergroeningsstrategie, herziening keur (de basisverordening van het waterschap), aangepaste bestuurlijke werkwijze en de educatiestrategie.

Uitgelicht

Canvas landbouw

Informatie over landbouw en water voor onderandere agrariers.

_DSC6450

De waterkwaliteit in rivieren, beken en sloten is de afgelopen jaren verbeterd. Het versterken van de ‘waternatuur’ doen we door aanpassing van rivieren, beken en sloten, de aanleg van vistrappen en het aanpassingen door onderhoud.

Onderhoud landbouw

Wij passen ons beleid aan voor de omvang en het onderhoud van het watersysteem. In ons hele gebied gaan dezelfde regels gelden voor de onderhoudsplicht. Zo werken we doelmatiger en besparen we kosten.

Canvas klimaat

Het klimaat verandert. We moeten rekening houden met perioden waarin het vaker en harder regent. We willen de voeten droog houden, ook in de toekomst.

Procesoperator Zuiveren

Wij zorgen voor de zuivering van het afvalwater van huishoudens en bedrijven.

wandelaars3

Recreëren aan en op het water, geniet van onze mooie natuur en ga er lekker op uit.

Foto

Informatie over wat wij doen aan educatie, over waterlessen en excursies die wij aanbieden aan scholen en groepen.

Algemeen bestuur

Het waterschap wordt bestuurd door het algemeen bestuur (AB) en het dagelijks bestuur (DB). Het bestuur vertegenwoordigt de burgers in Twente, Zuidoost-Drenthe en Noordoost-Overijssel.