droog

Neerslag en waterstand

Dankzij de regen zijn we het nieuwe seizoen met herstelde grondwaterstanden gestart.

50 jaar WVO

50 jaar schoon water

Beelden, filmpjes en meer informatie over 50 jaar schoon water en onze rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Nieuws

24nov

Vechtstromen werkt koersvast aan watertaken in onzekere tijden

Algemeen bestuur Vechtstromen stelt Programmabegroting 2022-2025 vast. Met de Programmabegroting 2022-2025, geeft Vechtstromen verder invulling aan de ambities uit het bestuursakkoord ‘Een blauwgroene toekomst waaraan iedereen kan meedoen’.

Uitgelicht

Canvas landbouw

Informatie over landbouw en water voor onderandere agrariers.

_DSC6450

De waterkwaliteit in rivieren, beken en sloten is de afgelopen jaren verbeterd. Het versterken van de ‘waternatuur’ doen we door aanpassing van rivieren, beken en sloten, de aanleg van vistrappen en het aanpassingen door onderhoud.

Onderhoud landbouw

Wij passen ons beleid aan voor de omvang en het onderhoud van het watersysteem. In ons hele gebied gaan dezelfde regels gelden voor de onderhoudsplicht. Zo werken we doelmatiger en besparen we kosten.

Canvas klimaat

Het klimaat verandert. We moeten rekening houden met perioden waarin het vaker en harder regent. We willen de voeten droog houden, ook in de toekomst.

Procesoperator Zuiveren

Wij zorgen voor de zuivering van het afvalwater van huishoudens en bedrijven.

wandelaars3

Recreëren aan en op het water, geniet van onze mooie natuur en ga er lekker op uit.

Foto

Informatie over wat wij doen aan educatie, over waterlessen en excursies die wij aanbieden aan scholen en groepen.

Algemeen bestuur

Het waterschap wordt bestuurd door het algemeen bestuur (AB) en het dagelijks bestuur (DB). Het bestuur vertegenwoordigt de burgers in Twente, Zuidoost-Drenthe en Noordoost-Overijssel.