50 jaar WVO

50 jaar schoon water

Beelden, filmpjes en meer informatie over 50 jaar schoon water en onze rioolwaterzuiveringsinstallaties.

hoosbuien tuin carr

Bent u ook een waterbaas?

Bijdragen aan goed waterbeheer? Dat is makkelijker dan je denkt!

droog

Neerslagtekort

Dankzij de regen en smeltende sneeuw zijn de grondwaterstanden  hersteld.

Monster zuiveren

Coronavirus

Ook in tijden van crisis gaat het waterbeheer door! Hierbij volgen we de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid.

Nieuws

06mei

We starten met ons maaionderhoud

Tussen 1 mei en 16 november maaien we onze onderhoudspaden en de bodems en oevers van onze waterlopen. Zo kunnen we bij hoosbuien voldoende water afvoeren en in andere delen van ons gebied ook beter water aanvoeren. Om water vast te houden, maaien we in veel kleine waterlopen juist minder bodems en taluds. We houden bij ons werk rekening met natuur en biodiversiteit door onderhoudswerkzaamheden zoveel mogelijk gefaseerd uit te voeren.

Uitgelicht

Canvas landbouw

Informatie over landbouw en water voor onderandere agrariers.

_DSC6450

De waterkwaliteit in rivieren, beken en sloten is de afgelopen jaren verbeterd. Het versterken van de ‘waternatuur’ doen we door aanpassing van rivieren, beken en sloten, de aanleg van vistrappen en het aanpassingen door onderhoud.

Onderhoud landbouw

Wij passen ons beleid aan voor de omvang en het onderhoud van het watersysteem. In ons hele gebied gaan dezelfde regels gelden voor de onderhoudsplicht. Zo werken we doelmatiger en besparen we kosten.

Canvas klimaat

Het klimaat verandert. We moeten rekening houden met perioden waarin het vaker en harder regent. We willen de voeten droog houden, ook in de toekomst.

Procesoperator Zuiveren

Wij zorgen voor de zuivering van het afvalwater van huishoudens en bedrijven.

wandelaars3

Recreëren aan en op het water, geniet van onze mooie natuur en ga er lekker op uit.

Foto

Informatie over wat wij doen aan educatie, over waterlessen en excursies die wij aanbieden aan scholen en groepen.

Algemeen bestuur

Het waterschap wordt bestuurd door het algemeen bestuur (AB) en het dagelijks bestuur (DB). Het bestuur vertegenwoordigt de burgers in Twente, Zuidoost-Drenthe en Noordoost-Overijssel.