doorbraak 2

Beleef ons water in de herfstvakantie

Kom naar onze waterdoemiddagen of de excursie bij de Doorbraak!

Waterkeringen

Naast de zorg voor de ´grote’ waterkeringen (zoals rivierdijken), willen wij alle zogenoemde 230 kilometer aan kleine waterkeringen aan de legger toevoegen.

Drooggevallen Diepenheimse Molenbeekcarr

Watertekort

Door de droge, warme zomer hebben we te maken met een watertekort, hier vindt u de actuele situatie.

Nieuws

19okt

Lage waterstand zorgt voor extra werk

De waterstand in de IJssel is momenteel erg laag. Dit leidt tot problemen met de vaste aanvoerpompen die in Eefde het water van de IJssel in het Twentekanaal brengen. Rijkswaterstaat heeft zelfs de vaste pompopstelling moeten uitzetten.

Uitgelicht

Canvas landbouw

Informatie over landbouw en water voor onderandere agrariers.

_DSC6450

Met stuwen en gemalen wordt het waterpeil in het beheergebied gereguleerd, zodat er niet teveel en niet te weinig water is.

Onderhoud landbouw

Wij passen ons beleid aan voor de omvang en het onderhoud van het watersysteem. In ons hele gebied gaan dezelfde regels gelden voor de onderhoudsplicht. Zo werken we doelmatiger en besparen we kosten.

Canvas klimaat

Het klimaat verandert. We moeten rekening houden met perioden waarin het vaker en harder regent. We willen de voeten droog houden, ook in de toekomst.

Procesoperator Zuiveren

Wij zorgen voor de zuivering van het afvalwater van huishoudens en bedrijven.

wandelaars3

Recreëren aan en op het water, geniet van onze mooie natuur en ga er lekker op uit.

Foto

Informatie over wat wij doen aan educatie, over waterlessen en excursies die wij aanbieden aan scholen en groepen.

web_algemeen_bestuur

Het waterschap wordt bestuurd door het algemeen bestuur (AB) en het dagelijks bestuur (DB). Het bestuur vertegenwoordigt de burgers in Twente, Zuidoost-Drenthe en Noordoost-Overijssel.