Actueel


Bekendmakingen

Waterschappen gebruiken de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP) voor het publiceren van de bekendmakingen via overheid.nl.

Regelgeving

De regelgeving voor Vechtstromen is vastgelegd in verordeningen. Hierin zijn de procedures geregeld waaraan de burger en het waterschap zich moeten houden.

Laatste nieuws