Wij werken aan waterkwaliteit


Schoon water belangrijk voor planten, dieren en mensen

We stoppen veel energie en geld in het verbeteren van de kwaliteit van ons oppervlakte- en grondwater. We zuiveren het rioolwater, we houden scherp adviserend toezicht op activiteiten die een gevaar kunnen opleveren voor de waterkwaliteit en treden op bij illegale lozingen.

De waterkwaliteit in rivieren, beken en sloten is de afgelopen jaren verbeterd. Toch vraagt het realiseren van Europese wetgeving (de Kaderrichtlijn Water), nog veel aandacht voor waterkwaliteit. Bovendien vraagt de toenemende aanwezigheid van microverontreinigingen zoals medicijnresten om beleid en maatregelen om het water veilig en gezond te houden. Het versterken van de ‘waternatuur’ doen we door aanpassing van rivieren, beken en sloten, de aanleg van vistrappen en de aanpassingen door onderhoud.

De Kaderrichtlijn Water

Reigerweg hengelo (002)

De Kaderrichtlijn Water, afgekort KRW, is de belangrijkste Europese afspraak over de kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater. Ook Nederland heeft op basis van die afspraak doelen vastgesteld waaraan het water moet voldoen. De afspraken om het water een goed leefgebied te laten zijn voor planten en dieren zijn in 2009 gemaakt en de vastgestelde doelen moeten in 2027 gerealiseerd zijn. Wij werken hard aan het behalen van de KRW-doelen voor de waterlopen in ons gebied.

Meer weten over de KRW?

Samenwerking en wat kunt u zelf doen?

U kunt ook zelf iets doen door bijvoorbeeld geen medicijnresten, billendoekjes of frituurvet door uw toilet te spoelen. Wat er niet in komt, hoeft er ook niet uit! Voor de aanpak van ongewenste stoffen (stikstof, fosfor en microverontreinigingen) moet de zuiveringskwaliteit van het water uit onze rioolwaterzuiveringen verder omhoog, stimuleren we milieuvriendelijke maatregelen bij de landbouw en stimuleren we maatregelen die in Duitsland genomen moeten worden. Want water kent geen grenzen. We verbeteren met onze kennispartners en met gespecialiseerde bedrijven onze kennis over het verwijderen van stoffen zoals medicijnresten. En hiervoor vragen we ook om een gedragswijziging bij de vervuiler: hoe kunnen we als maatschappij minder vervuilende middelen gebruiken?

Projecten waterkwaliteit

lateraalkanaal

We voeren diverse projecten uit om de waterkwaliteit in onze rivieren, beken en sloten te verbeteren.

Waterkwaliteit onder druk in de zomer

We onderhouden onze sloten, beken en rivieren zorgvuldig. Maar toch kunnen we niet verhinderen dat de kwaliteit van water in vijvers, sloten en beken in ons gebied in warme zomerperiodes onder druk komt te staan. Met name als de watertemperatuur oploopt tot boven de 20 graden. Dit zorgt voor minder zuurstof in het water en goede omstandigheden voor het ontstaan van blauwalg en botulisme.

Ook een overvloed aan voedingsstoffen in het water draagt bij aan zuurstoftekort. Het is voedsel voor (exotische) waterplanten en algen, die door de warmte en het vele zonlicht sowieso al goed groeien. Nachts verbruiken algen en (water)planten zuurstof, waardoor het zuurstofgehalte nog verder daalt, soms met vissterfte tot gevolg.

Hoosbuien kunnen leiden tot vissterfte. Het regenwater neemt veel voedingsstoffen en vuil mee dat in droge periodes is opgehoopt. Daardoor wordt het water in vijvers, sloten en beken voedselrijk en troebel, met een slecht leefklimaat tot gevolg. Soms valt er zoveel regen dat de riolering het niet aan kan. Dan stroomt deze over, waardoor rioolwater in het oppervlaktewater terecht komt. Dit kan zuurstofgebrek veroorzaken, waardoor soms acute vissterfte optreedt.

Contact

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op via ons contactformulier of telefonisch met de contactpersoon waterkwaliteit.

Rene Nij Bijvank

Uw contactpersoon namens waterkwaliteit, René Nij Bijvank
Telefoonnummer: 088 220 3333