Klimaat


Ons klimaat verandert. De weersomstandigheden zijn steeds minder vaak gemiddeld. Dat merken we de laatste twee decennia steeds duidelijker. De winters worden natter en in de zomer zijn er langere hete en droge perioden en vallen de buien steeds meer lokaal. Deze zomerbuien hebben vaker een zeer hoge intensiteit, wat leidt tot hoge afvoerpieken en  overlast. Per saldo is de jaarneerslag de afgelopen twintig jaar met ongeveer 50 mm toegenomen tot gemiddeld 800 mm per jaar. De droge perioden resulteren in lagere grondwaterstanden. Door de afvoerende werking van ons watersysteem zijn deze grondwaterstanden de afgelopen decennia al lager geworden. In de toekomst moeten we in ons beheergebied rekening houden met een gemiddelde daling van 50 cm in de zomerperiode.

We willen toe naar een klimaatrobuust watersysteem in stad en land. Een systeem dat tegen een stootje kan. Een systeem dat langdurige perioden met veel neerslag, droogte of juist met korte hevige buien op kan vangen zonder dat dit tot grote maatschappelijke ontwrichting leidt.

Als waterschap werken we al jaar en dag aan voldoende water en waterveiligheid. Er wordt met partners al meer dan 10 jaar samengewerkt aan het veiligstellen van de zoetwatervoorziening in Oost-Nederland (ZON-programma). We helpen gemeenten om hoosbuien in steden beter op te kunnen vangen. En in ons dagelijks werk spelen we, met peilbeheer en maaibeleid, in op het veranderende klimaat.

Ambitie

Klimaatverandering vraagt om balans tussen het watersysteem en het gebruik van de ruimte en acceptatie van wateroverlast en droogte.

Onze ambitie is om te komen tot een klimaatrobuust watersysteem in 2050: een systeem dat tegen een stootje kan. Een systeem dat langdurige perioden met veel neerslag, droogte of juist met korte hevige buien op kan vangen, zonder dat dit tot grote maatschappelijke ontwrichting leidt. Hiervoor is een themaplan opgesteld waarin staat wat we al doen en wat we nog meer gaan doen.

Hoogwater Regge Archem

Samenwerking en projecten

Het voorkomen van wateroverlast en droogteschade kunnen wij als waterschap niet alleen. We kunnen slechts een stukje van de puzzel aanleveren. De andere stukjes liggen in de handen van inwoners, gemeenten, ondernemers, agrariërs, planologen, kennis- en onderzoeksinstellingen.

Met verschillende projecten werken wij aan maatregelen. Bijvoorbeeld de aanleg van retentiegebieden of herinrichting van rivieren.

Wat wij doen in Drenthe en Twente

We hebben voor zowel ons werkgebied in Twente als in Drenthe een klimaatatlas laten samenstellen. Met behulp van de resultaten gaan we met elkaar in gesprek om inzichtelijk te krijgen waar maatregelen nodig zijn en wie de maatregelen moet nemen. Dit moet leiden tot een gezamenlijke aanpak en prioritering van de risico’s wat uiteindelijk moet leiden tot een uitvoeringsagenda.

Landelijk beleid en onderzoek

Wij doen onderzoek naar de effecten van klimaatverandering op het watersysteem (beken, rivieren, grondwater) en de waterketen (riolering, zuivering). Zo kunnen we bepalen welke maatregelen we het beste kunnen inzetten om wateroverlast en droogte te beperken. Ook landelijk wordt gezocht naar oplossingen om nadelige effecten van klimaatverandering te beperken.

Still kans pakken
video: Laten we kansen benutten

Contact

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op via ons contactformulier of telefonisch met de contactpersoon klimaat.

Contactpersoon

Eddy Diekema

Uw contactpersoon namens klimaat, Eddy Diekema

Telefoonnummer: 088 220 3333