Over ons


Samen met inwoners en partners werken we aan een aantrekkelijke leefomgeving en zorgen met het belastinggeld van inwoners en ondernemers voor voldoende, schoon en veilig water in Twente, het Vechtdal en Zuidoost Drenthe.

Dit doen we met grote betrokkenheid bij en in verbinding met onze leefomgeving. Daarbij staan we, en de maatschappij, voor grote uitdagingen door het veranderende klimaat, de eisen aan waterkwaliteit en ons streven naar duurzaamheid.

Ons werk

Kengetallen

Oppervlakte: 225.000 hectare
Inwoners: 800.000
Gemeenten: 23
Provincies: Drenthe, Overijssel en Gelderland
Watergangen: ruim 3700 kilometer
Rioolwaterzuiveringsinstallaties: 23

Stuwen: 2400
Gemalen: 170
Personeel: circa 500
Jaarlijkse investeringen: 80 miljoen euro
Jaarlijkse exploitatie-omzet: 150 miljoen euro

Visie

Watervisie

Hoe zorgen we ook in de toekomst voor een duurzame leefomgeving, die voorziet in onze behoefte tot wonen, werken en leven? Dat is de vraag waar we als waterbeheerder samen met belanghebbenden voor staan.

Onze Watervisie benoemt zeven hoofdlijnen, maakt een doorkijk naar 2050, richt het denken en werken van de waterschapsorganisatie en biedt belanghebbenden duidelijkheid hoe we het gesprek over de leefomgeving insteken en we moeilijke keuzes niet willen ontwijken.

Waterbeheerplan

Waterschappen hebben een speciale verantwoordelijkheid voor het water. We hebben wettelijk vastgelegde taken die aangeven wat de maatschappij van ons mag verwachten. Namelijk: zorgen voor een goede bescherming tegen hoog water, voor een goed functionerend regionaal watersysteem en voor het zuiveren van afvalwater. In dit waterbeheerplan beschrijven we hoe we dit in de periode 2016-2021 doen. Ook stellen we de benodigde maatregelen voor.

Bestuur

Een waterschap heeft een democratisch gekozen bestuur. Op deze pagina vind u informatie over ons bestuur, wat het bestuur en fracties doen en informatie over vergaderingen.

Begroting

Op deze pagina vindt u informatie over en kunt u vastgestelde documenten inzien en downloaden van de programmabegroting, jaarverslag, meerjarenverkenning en ons bestuursprogramma.

Werken bij

Draag samen met onze 500 medewerkers, bij aan een aantrekkelijke leefomgeving voor mensen, planten en dieren in Twente, Noordoost-Overijssel en Zuidoost-Drenthe.

Innovatie

Wij willen graag een innovatieve organisatie zijn. Om dit te stimuleren kent onze organisatie onder andere een innovatiefonds. Heeft u ideeën of wilt u meer informatie?

Wie zijn wij

Naamloos
video: Vechtstromen corporate film