Archief website


Overheidswebsites zijn officiële publicaties, dit geldt ook voor de waterschappen. Wij zijn verantwoordelijk voor het archiveren van onze website, zodat deze nu en in de toekomst te gebruiken zijn. Voor verschillende doeleinden. Door verschillende doelgroepen.

Archiefweb.eu

Archiefweb.eu archiveert websites van organisaties die moeten voldoen aan de Archiefwet. Onze website wordt ook hierin gearchiveerd vanuit het kader van de Archiefwet 1995. Deze dagelijkse archieven voldoen aan alle eisen die de Archiefwet aan webarchivering stelt.

Doorklikbaar archief

op Archiefweb.eu staat een volledige versie van de website van Vechtstromen per dag in de tijd terug. Deze is doorklikbaar met alle informatie, afbeeldingen, navigatie en achterliggende documentatie.

U kunt eenvoudig bladeren en zoeken door het archief en de website ervaren, precies zoals deze er op een bepaald moment uitzag.

De archieven worden direct opgeslagen in het ISO-gecertificeerde WARC formaat. Dit geldt als de internationale standaard voor webarchivering.


Website archief bekijken