Colofon


Sitebeheer

Adviseurs online communicatie: Odyl Zwienenberg-Jonkers, Communicatie
Kooikersweg 1 7609 GA Almelo
Telefoon: 088 220 33 33
Email: info-website@vechtstromen.nl

Proclaimer

Waterschap Vechtstromen is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze actueel, toegankelijk en correct te houden. De normen uit de BurgerServiceCode zijn hierbij leidraad. Komt u desondanks iets tegen dat niet correct of verouderd is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. Wij verzoeken u uw reactie te mailen naar info-website@vechtstromen.nl . Wij streven ernaar uw melding binnen vijf werkdagen te behandelen en zullen zo nodig actie ondernemen.

Toegankelijkheid

Wij willen voldoen aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen. https://www.digitoegankelijk.nl

De toegankelijkheid geldt voor de website(s): https://www.vechtstromen.nl  (hoofdwebsite)

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de Webrichtlijnen te bevorderen:

  • Onderzoek: Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Automatische toetsen: Onze website wordt continue getoetst door een tool welke wij aangeschaft hebben om de website te verbeteren.
  • Periodieke interne controle: Onze adviseurs online communicatie controleren de website periodiek op de content.

Probleem met de toegankelijkheid van onze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten.

Emailverwerking

E-mails welke wij via deze site ontvangen wordt vertrouwelijk behandeld. De door u verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend voor het doel gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt. Wordt onverhoopt uw verzonden e-mail door derden geraadpleegd als het onbeveiligd via het internet aan ons wordt verstuurd, dan kan het waterschap daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Copyright / auteursrecht

Het is niet toegestaan zonder toestemming informatie en beelden van deze site openbaar te maken, te vermenigvuldigen en/of te bewerken anders dan voor persoonlijk en niet commercieel gebruik en met vermelding van de bron.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies voor statistische gegevens over bezoek aan onze website. Het waterschap gebruikt deze gegevens uitsluitend om de kwaliteit van de website te verbeteren. U kunt cookies uitschakelen, maar dit geeft een beperking op een deel van de inhoud van de website.


Vragen, opmerkingen en suggesties

Kantoor in Almelo

Heeft u een suggestie, opmerking of vraag met betrekking tot deze site? Stuur deze dan naar info-website@vechtstromen.nl