Werken aan water vast houden in Vasse


In Vasse werken we bij de Boakenkampsweg en de Beekzijdeweg aan een robuust watersysteem. Daarmee kunnen we beter water vasthouden, behouden we een goede waterkwaliteit en de waterdieren kunnen blijven migreren.

We houden met dit hele systeem dus zoveel mogelijk water vast, maar we kunnen bij hoosbuien wel voldoende water afvoeren om wateroverlast in de buurt te voorkomen. Verder zijn we bezig om het water in het gebied trapsgewijs naar beneden te laten stromen en doen we een proef met zandzakken in de watergangen. Ook deze werkzaamheden zijn er op gericht om een zo robuuste mogelijk watersysteem te bouwen. Dat is nodig want dit jaar kampen we opnieuw met een neerslagtekort.

Op dit moment zien we al wat resultaten van onze inspanningen. Er staat rondom het project namelijk nog bijna overal water in de sloot en de stuwen stromen nog bijna allemaal over. Zo houden we water vast, behouden we een goede waterkwaliteit en de waterdieren kunnen blijven migreren.

Kaart Vasse

Tekening van de Boakenkampsweg en de Beekzijdeweg, waar we in februari zijn begonnen om de vaste drempels met 40 cm te verhogen.