Investeren in een klimaatbestendige toekomst

Gepubliceerd op 22 september 2021

De regering investeert 6,8 miljard in het verduurzamen van Nederland en 250 miljoen euro in maatregelen tegen droogte. Dat blijkt uit de Miljoenennota. De waterschappen investeren komend jaar zelf 1,8 miljard euro in de zorg voor veilige dijken, schoon en voldoende water.

Hoewel de begroting in afwachting van een nieuw kabinet een voortzetting van lopend beleid is en grote beslissingen nog uit de weg worden gegaan, laat de regering met deze investeringen wel zien dat het veranderende klimaat op de agenda staat. De waterschappen benadrukken wel dat er extra rijksgeld nodig is voor decentrale overheden om Nederland versneld aan te passen aan weersextremen.

Zie het hele nieuwsbericht op de website van de Unie van Waterschappen.