Pilot Klimaatbestendiger Waterbeheer Breklenkamp van start


De pilot klimaatbestendiger Waterbeheer is van start gegaan. De pilot heeft als doel om samen met ondernemers en bewoners van het gebied Breklenkamp het water in de sloten en beken, de haarvaten en het water onder de percelen op een andere wijze te beheren. Het klimaat wordt steeds extremer. Met als gevolg dat we vaker te maken krijgen met hevige regenbuien, maar ook langere perioden van droogte. Daarom willen we het water meer vasthouden in het gebied en alleen afvoeren als het nodig is. Zo is er ook in drogere perioden langer water beschikbaar. Daarnaast onderzoeken we hoe we neerslag en kwel (uittredend grondwater) uit Duitsland, goed kunnen gebruiken.

Samenwerking

Eerder dit jaar organiseerden wij een bijeenkomst voor de deelnemers in de pilot. Zij gaven toen aan graag te willen leren over het lokale waterbeheer en over de samenwerking onderling. Als waterschap gaan wij deze samenwerking graag aan. Daar zijn we gelijk mee van start gegaan. Na drie droge jaren lag de focus nu echter bij het afvoeren van water door de extreme buien, die inmiddels in onder andere Limburg voor veel schade hebben gezorgd. De uitdaging van de pilot ligt dan ook bij een optimaal waterpeil. Daarom wordt er continu overlegd tussen de deelnemers onderling en het waterschap.

Wat hebben we tot nu toe gedaan

Ter voorbereiding zijn de afgelopen maanden 4 stuwen geplaatst in Breklenkamp en zijn er peilbuizen geplaatst om de oppervlakte- en grondwaterstand te meten. Ook zijn bodemvochtsensoren geplaatst in verschillende lagen; voor zowel de hoog als laaggelegen percelen. Na deze voorbereidende werkzaamheden is de pilot gestart. De deelnemers kunnen de data inzien via een portaal. Op het moment dat een peilwijziging nodig is kan het waterschap hiervoor een akkoord geven en één van de deelnemers deze ter plaatse doorvoeren. De pilot duurt twee jaar.