Renovatie vaste stuw Kanaal Almelo-Nordhorn - Lateraalkanaal

Gepubliceerd op 9 februari 2022

Wij zijn in deze wintermaanden op meerdere plekken in en om Almelo aan het werk. Naast het baggeren van de Almelose Aa in de binnenstad en het vervangen van de kanodoorvaart aan het begin van de Almelose Aa, is nu de vaste stuw in het kanaal Almelo-Nordhorn aan de beurt.

De vaste stuw bevindt zich ter hoogte van de splitsing met het Lateraalkanaal en houdt het waterniveau van het laatste stuk van het kanaal op peil. De constructie werd begin jaren tachtig aangelegd, toen de Loolee werd doorgetrokken naar het Lateraalkanaal. Destijds werd het geheel uitgevoerd in hardhout. Gezien de leeftijd en de huidige toestand van de stuw wordt deze in het kader van groot onderhoud nu vervangen.

Renovatie

Bij de aanleg van de huidige constructie is destijds door middel van een grondwal onderwater een soort fundament gecreëerd, zodat met een kleinere, lichtere stuw kon worden gewerkt. Uit onderzoek is gebleken dat het bestaande onderwaterfundament kan worden gehandhaafd bij de renovatie. Voor de nieuwe situatie is gekozen voor een stalen damwandenuitvoering. Dit levert een robuuste constructie met een langere levensduur.

Klimaat

Door klimaatverandering zullen er vooral in de zomer steeds vaker lange, droge periodes gaan voorkomen. Maar er zullen ook vaker hoosbuien vallen. Bij de constructie van de nieuwe vaste stuw is er daarom rekening mee gehouden dat we met zijn allen in de toekomst meer water willen kunnen bergen en ook vasthouden. Het achterliggende gebied bestaat voornamelijk uit bos- en landbouwpercelen en is gebaat bij een stabiel waterpeil in zowel droge als natte periodes.

Omgeving

De stuw bevindt zich aan de rand van Almelo grenzend aan het buitengebied nabij de wijk Markgraven. De wandel- en fietspaden ter plaatse zullen niet worden afgesloten en zijn vrij toegankelijk. Wel is het werkterrein afgesloten en voorzien van bouwhekken, vanwege de veiligheid.