Inlaten gaan weer open

Gepubliceerd op 5 april 2022

Het doorspoelen van water met verhoogde concentraties dioxaan door de watergangen Kanaal Almelo de Haandrik en Vecht, is afgerond. Waterschap Vechtstromen gaat daarom de inlaten die tijdelijk gesloten waren weer openzetten.

31 maart 2022,

Inlaat Oude Hagmolenbeek weer open

Metingen van laboratorium Aqualysis wijzen uit dat de concentratie dioxaan in het Twentekanaal door het doorspoelen is teruggelopen tot onder de drinkwaternorm. Vechtstromen gaat daarom de inlaat van de Oude Hagmolenbeek weer openzetten.

We zetten nog niet alle tijdelijk gesloten inlaten naar het Twentekanaal open, omdat er ook voldoende water beschikbaar moet blijven om het watersysteem verderop te kunnen blijven doorspoelen.

De keuze om juist als eerste de inlaat van de Oude Hagmolenbeek te openen, is gemaakt omdat het waterpeil in de Regge erg laag staat en deze beek de Regge voedt met water.


Bericht 25 maart