Begroting met fors investeringsprogramma en gematigde inflatie

Gepubliceerd op 24 november 2022

We staan de komende jaren voor grote opgaves en uitdagingen. De waterkwaliteit moet omhoog, het veranderende klimaat vraagt om actie en de gevolgen van de energiecrisis komen ook bij de waterschappen hard aan. In de door ons algemeen bestuur vastgestelde begroting voor 2023 en de meerjarenbegroting voor de jaren 2024 t/m 2026, staan de plannen beschreven voor de komende jaren en op welke wijze deze plannen zullen worden bekostigd.

Op 23 november heeft het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen de begroting voor 2023 en de meerjarenbegroting voor de jaren 2024 t/m 2026 vastgesteld. Daarin staan de plannen beschreven voor de komende jaren en op welke wijze deze plannen zullen worden bekostigd.

Het waterschap staat de komende jaren voor grote opgaves: de zorg voor de kwaliteit van het water, het inspelen op de veranderende klimaatomstandigheden, het opvangen van de gevolgen van de energiecrisis en investeren in duurzaamheid. Dat maakt dat er de komende jaren extra investeringen nodig zijn. De begroting 2023 is daarvan een eerste uitwerking.

Om te voldoen aan de richtlijnen van het Rijk (Kaderrichtlijn Water) moet het Waterschap de komende jaren bovendien versneld een aantal rioolwaterzuiveringsinstallaties gaan vernieuwen. Daar worden de komende jaren extra middelen voor uitgetrokken. Daarnaast worden in 2023 langs de Dinkel en in en rondom het Nieuwe Drostendiep projecten uitgevoerd om te voldoen aan de eisen van de kaderrichtlijn water.

Ook de hoge inflatie en de stijgende energiekosten laten hun sporen na in de begroting van het waterschap. Gemiddeld zullen de waterschapsbelastingen in 2023 stijgen met 6,4%. Dat ligt onder het huidige inflatieniveau.

Met nog een paar maanden te gaan tot de waterschapsverkiezingen, is portefeuillehouder Wim Stegeman blij met de nieuwe begroting. “Ondanks de moeilijke tijden laten we een degelijke begroting achter voor het volgende bestuur. We nemen onze verantwoordelijkheid om met een ambitieus investeringsprogramma te voldoen aan de opgaven die op ons af komen. Tegelijkertijd beperken we de lastenstijging voor inwoners en bedrijven.”

De waterschapslasten bedragen volgend jaar:

  • Voor een gemiddeld eenpersoonshuishouden in een huurwoning: 150 euro
  • Voor een meerpersoonshuishouden in een gemiddelde koopwoning: 383 euro
  • Voor een gemiddeld productiebedrijf (50 vervuileenheden en een WOZ-waarde van 3,45 miljoen: 4.247 euro
  • Voor een gemiddeld agrarisch bedrijf (40 hectare en een WOZ-waarde van € 553.000): 2.878 euro

De begroting

U kunt de begroting in 1 oogopslag of in zijn geheel inzien of downloaden.