Gemeente Enschede en waterschap aan het werk in en rond de Stokhorstvijver

Gepubliceerd op 16 februari 2023

De komende weken gaan de gemeente Enschede en waterschap Vechtstromen aan de slag om de Stokhorstvijver schoon te maken en de omgeving op te knappen. Het doel is de waterkwaliteit te verbeteren zodat de vijver weer een mooie en gezonde plek wordt voor waterplanten en vissen. Daarnaast gaat de gemeente nieuwe beplanting aanbrengen rond de vijver. Dit alles om te zorgen dat de vijver fijne natuurlijke plek blijft in de buurt. De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart en in week 8 wordt begonnen met het baggeren van de vijver. Medio maart zijn de werkzaamheden afgerond.

Verbeteren waterkwaliteit

Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren wordt de vijver leeggepompt en wordt er gebaggerd. Hiermee wordt rommel en een dikke sliblaag uit het water gehaald. Daarnaast wordt een deel van de vijver iets verdiept van ca. 85 cm naar ca. 150 cm. Het leem dat daarbij vrijkomt wordt gebruikt om het talud af te vlakken. Daarna wordt de vijver weer op peil gebracht met schoon water. De genomen maatregelen moeten leiden tot een blijvende verbetering van de waterkwaliteit.

Gezonde visstand

Een goede waterkwaliteit is belangrijk voor de gezondheid van de vissen. Voor de start van de werkzaamheden wordt de vijver op een diervriendelijke manier leeggevist. De vissen worden tijdelijk uitgezet in het kleigat van Smulders. Nadat de werkzaamheden klaar zijn worden er vissen teruggebracht in de vijver.

Wijkbudget voor nieuwe beplanting

De gemeente Enschede gaat rondom de vijver nieuwe beplanting aanbrengen. De buurt had hier een nadrukkelijke rol in. Het idee om het wijkbudget in te zetten voor nieuwe beplanting kwam namelijk van een buurtbewoner die meedeed aan het initiatief ‘Stem van Enschede’. Doel is de Stokhorstvijver aantrekkelijker te maken door een meer natuurlijke inrichting van het gebied in en om de vijver. Zo wordt de Stokhorstvijver een natuurparkje waar het voor mens en dier goed toeven is.