Proef voor bestrijding exoot Japanse Duizendknoop

Gepubliceerd op 14 juli 2020

In 2019 startten waterschap Vechtstromen en de Enschedese aannemer NTP een proef om de Japanse duizendknoop te bestrijden. Het betreft de toepassing van ozon, een krachtige vorm van zuurstof met hoge oxidatiekracht. Verschillende manieren om ozon te injecteren zijn getest en de eerste resultaten zijn hoopvol. Het groeiseizoen is alweer enige maanden geleden begonnen en de plant is niet teruggekeerd in de testkokers. Maar dat betrof een laboratoriumproef. Nu is het tijd om een veldtest uit te voeren.

Nader onderzoek op de campus van de Universiteit Twente

Op 14 juli starten we op de campus van de Universiteit Twente in een speciaal daarvoor ingerichte testruimte een aantal veldproeven waarin we op kleine schaal gaan onderzoeken of de toepassing van ozon in de praktijk ook werkt. Uiteraard doen ook onderzoekers van de Universiteit Twente mee, waarmee we in termen van de nieuwe Kennis- en Innovatie Agenda van Vechtstromen spreken van een “living lab” aanpak. Daarmee proberen we concrete oplossingen in de praktijk uit, samen met kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Nog mooier is natuurlijk dat het in dit geval om de campus van de Universiteit Twente gaat. Want daar kunnen onderzoekers en studenten in hun eigen achtertuin meedenken en –doen.

Japanse Duizendknoop

De Japanse Duizendknoop vormt in Nederland inmiddels een ware plaag. Het is een plantensoort die hier eigenlijk niet thuis hoort, een zogenaamde exoot. En hij laat zich op een zeer agressieve manier gelden. De plant woekert in hoog tempo en verstikt daarbij andere planten, de oorspronkelijke vegetatie. Daarmee tast de plant ook onze biodiversiteit aan. Maar ook veroorzaakt de plant veel schade aan bijvoorbeeld wegen, dijken en beschoeiing. De Japanse duizendknoop verspreidt zich ondergronds, via de wortels, maar ook bovengronds, door maaien en de verplaatsing van grond. Deze door mensen veroorzaakte verspreiding is een veel groter risico, want dit verspreidt de Japanse Duizendknoop over grotere afstanden.


Meer informatie over de bestrijding van exoten en innovatie